Diagnoza ADHD u dorosłych – przebieg i wskazówki

diagnoza adhd u dorosłych

ADHD nie jest stanem, który dotyczy jedynie dzieci. Z trudnościami wynikającymi z ADHD borykają się także osoby dorosłe, które coraz częściej decydują się na diagnostykę w tym kierunku. Diagnoza ADHD u dorosłych jest przeprowadzana przez różne ośrodki i różnych specjalistów.

Do tej pory ADHD diagnozowano głównie u dzieci, bowiem jego pierwsze symptomy można zaobserwować między 6 a 9 rokiem życia. Jest jedna spora grupa osób dorosłych, u których objawy ADHD w wieku dziecięcym zostały przeoczone lub niewłaściwie zdiagnozowane.

Jak rozpoznać ADHD u dorosłych?

Zdiagnozowanie ADHD u dorosłych może być trudne, ponieważ objawy mogą się różnić w zależności od osoby. Najczęstsze objawy ADHD to:

 • nadmierna ruchliwość lub brak koordynacji ruchowej;
 • problemy z koncentracją i uwagą;
 • impulsywność;
 • nadmierna aktywność fizyczna;
 • niepokój i nadmierna energia.

W praktyce, osoby z ADHD mogą doświadczać m.in. następujących trudności:

 • częste przerywanie innym ludziom podczas rozmowy;
 • częste zapominanie o rzeczach lub ich gubienie;
 • nadmierna impulsywność;
 • nadmierna aktywność fizyczna;
 • trudności w planowaniu i organizacji czasu;
 • częste problemy ze współpracą z innymi ludźmi;
 • trudności ze zmianami w planach i schematach dnia codziennego.
 • napady złości, problemy z komunikacją np. w związku
 • poczucie niewykorzystywania w pełni własnego potencjału.

Osoba z ADHD może często zmieniać ścieżkę zawodową i/lub mieć trudność z ukończeniem studiów, co mimo umiejętności i potencjału intelektualnego może przekładać się na trudną sytuację materialną czy zawodową.

Flat young man with symptoms of depression disorder overhead. Tired exhausted character suffering anxiety, exhaustion, confusion or burnout syndrome. Adult with problems and low level of energy.

Jak leczy się ADHD u osób dorosłych?

W przypadku ADHD u osób dorosłych, leczenie może obejmować psychoterapię, leczenie farmakologiczne lub obie te metody.

Psychoterapia pomaga pacjentom radzić sobie ze swoimi objawami. Spotkania z psychoterapeutą mogą przede wszystkim pomóc w budowaniu i podnoszeniu samooceny, która bardzo często jest obniżona u osób z ADHD.

Ponadto na terapii pacjenci mogą uczyć się strategii radzenia sobie z impulsywnością, agresją, czy nadpobudliwością. Leki z kolei sprzyjają poprawie funkcji poznawczych i produktywności u pacjentów ze zdiagnozowanym ADHD.

Diagnoza ADHD u dorosłych: przebieg

Wiele osób zastanawia się, kto diagnozuje ADHD u dorosłych, a więc do kogo mają się zwrócić o pomoc. Można się zgłosić do psychologa, który przeprowadza procedurę opiniowania.

W wyniku wywiadu i testów specjalista przygotowuje opinię, z którą osoba może zostać skierowana do lekarza psychiatry w celu kontynuacji diagnozowania i ewentualnego podjęcia leczenia farmakologicznego.

Poszczególne spotkania z psychologiem wyglądają następująco:

Pierwsze spotkanie – wywiad

Podczas pierwszego spotkania psycholog zbiera informacje na temat aktualnego funkcjonowania pacjenta oraz trudności występujących we wcześniejszych etapach życia. Podczas wywiadu pacjent usłyszy także pytanie o swoją dotychczasową historię leczenia.

W czasie pierwszego spotkania jest także czas na omówienie wszelkich pytań lub wątpliwości, z którymi zgłasza się pacjent.

Drugie spotkanie – diagnostyka w oparciu o testy psychologiczne

Podczas drugiego spotkania psycholog przeprowadza z pacjentem, pacjentką wywiad-kwestionariusz diagnostyczny DIVA- 5, który opiera się na międzynarodowej klasyfikacji chorób. 

Pacjent dostanie do wypełnienia test MMPI®-2, który jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości. Test można wypełnić online.

Podczas tej części procesu diagnostycznego psycholog może użyć również innych narzędzi dopasowanych do trudności danego pacjenta. O doborze narzędzi diagnostycznych do konkretnych pacjentów decyduje psycholog.

Zastosowanie testów psychologicznych ułatwia ocenę funkcjonowania pacjenta i wspomaga w ewentualnym potwierdzeniu, bądź wykluczeniu szeregu innych zaburzeń, które mogą być błędnie oceniane jako ADHD.

Trzecie spotkanie – omówienie opinii

Podczas ostatniego spotkania psycholog omawia z pacjentem proces oraz jego wynik. Pacjent, pacjentka otrzymuje sporządzoną opinię psychologiczną, w której zawarte są informacje dotyczące oceny jego funkcjonowania.

W trakcie spotkania podsumowującego psycholog wyjaśnia wszelkie wątpliwości, odpowiada na pytania, a także wskazuje kierunki dalszego postępowania.

Z opinią wystawioną przez psychologa można zgłosić się do lekarza psychiatry w celu otrzymania oficjalnej diagnozy klinicznej niezbędnej do wdrożenia leczenia farmakologicznego.

Test psychologiczny umożliwia ocenę funkcjonowania pacjenta, pacjentki i wykluczenie szeregu innych zaburzeń, z którymi można było pomylić nadpobudliwość psychoruchową. 

Diagnoza ADHD dorosłych w Poradni Psychologicznej Synergia

Pełną diagnozę ADHD u dorosłych oferuje również Poradnia Psychologiczna Synergia. Diagnozę przeprowadza mgr Marta Walczak-Augustyn, specjalizująca się w pracy z osobami nieneurotypowymi.

Całkowity koszt diagnozy to 1050 zł i składa się ona z następujących etapów:

 1. Konsultacja wstępna z wywiadem psychologicznym
 2. Test diagnostyczny przeprowadzany stacjonarnie (ok. 2 h)
 3. Kolejny test diagnostyczny przeprowadzany zdalnie lub stacjonarnie
 4. Spotkanie podsumowujące z prezentacją wyników diagnozy i dalszymi zaleceniami

W Poradni Psychologicznej Synergia przyjmuje również psychiatra, z którym w razie potrzeby nasi pacjenci mogą kontynuować współpracę.