ADHD u dzieci i młodzieży: objawy, diagnoza i leczenie

ADHD u dzieci i młodzieży to dość powszechna trudność. Jednak czy łatwo jest nam rozpoznać dziecko lub nastolatka z ADHD?

Stereotypowy obraz tego zaburzenia to trudności z wysiedzeniem w miejscu, wiercenie się, duża gadatliwość, przeszkadzanie innym. Ruchliwe dziecko (podtyp ADHD z przewagą nadruchliwości) rzuci się w oczy od razu, bo zaburza panujący w domu/ szkole spokój.

Jednak trudniej będzie dostrzec problem u dziecka wiecznie roztrzepanego, z głową w chmurach (podtyp ADHD z przewagą zaburzeń koncentracji uwagi). Nie przeszkadza, nie zagaduje niepotrzebnie, nie jest nadruchliwe. Nie zaburza spokoju, a więc nie ma w nim żadnej trudności.

Takim sposobem dzieci i młodzież, które utrudniają prowadzenie lekcji, codzienne funkcjonowanie mają większą szansę na trafną diagnozę i rozpoczęcie terapii. Te, u których objawy nie są aż tak widoczne, prawdopodobnie diagnozy nie otrzymają, a co za tym idzie- długoterminowe skutki ukażą się z czasem, wpływając na przyszłość młodego człowieka.

ADHD u dziecka: objawy

ADHD (z ang. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), czyli zaburzenie deficytu uwagi i nadpobudliwości, zwane również zaburzeniem hiperkinetycznym, to neurobiologiczne zaburzenie o tzw. wczesnym początku. Pomiędzy 6 a 12 r.ż. rozwija się już pełne spektrum objawów, które obejmują zarówno obszar fizyczny jak i psychiczny.

adhd dzieci leczenie

Jest to zaburzenie neurorozwojowe, co oznacza, że u jego podłoża leżą nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego.

Wyróżnia się trzy grupy symptomów, jakimi może cechować się zespół hiperkinetyczny. Diagnoza może być postawiona, gdy u dziecka/ nastolatka pojawia się część z nich:

 1. Zaburzenia koncentracji uwagi:
  • trudności w utrzymaniu uwagi podczas wykonywania jednej czynności, którą uważa za nieciekawą, szybkie rozpraszanie się;
  • unikanie czynności, które wiążą się z długotrwałym wysiłkiem umysłowym;
  • brak reakcji na polecenia, trudności w postępowaniu według instrukcji;
  • łatwe rozpraszanie się z powodu bodźców zewnętrznych;
  • częste gubienie swoich rzeczy, nie pamiętanie, gdzie zostawiło się dany przedmiot;
  • roztargnienie tzw. „głowa w chmurach”, często trzeba kilkukrotnie powtarzać kierowany do dziecka komunikat;
  • częste błędy w pracach szkolnych, sprawdzianach, które wynikają jedynie z roztargnienia, a nie braku umiejętności
 2. Nadpobudliwość ruchowa – tzw. nadmierna aktywność:
  • częste ruchy rękami i nogami, trudności z wysiedzeniem w jednym miejscu, gdy jest to wymagane;
  • dziecko sprawiające wrażenie pobudzonego, rozbieganego, któremu bardzo trudno jest spożytkować swoją energię;
  • zabawa w bardzo hałaśliwy sposób – ogromna potrzeba aktywności fizycznej, wolny czas dziecko spędza w ruchu, a nie statycznie (preferuje aktywny, a nie bierny odpoczynek – nie umie odpoczywać w ciszy i spokoju);
  • u nastolatków często nadruchliwość objawia się uczuciem wewnętrznego niepokoju.
 3. Impulsywność:
  • duża niecierpliwość, konflikty z rówieśnikami i osobami dorosłymi (u dzieci – bicie innych, wyrywanie zabawek, u młodzieży – agresja słowna, fizyczna);
  • wchodzenie w słowo innym, przerywanie;
  • trudności z czekaniem na swoją kolej w sytuacjach społecznych;
  • gadatliwość, mówienie tego, co przychodzi na myśl, bez zastanowienia.

Diagnoza ADHD u dzieci i młodzieży

Procedura diagnozy ADHD wymaga współpracy lekarza psychiatry i psychologa diagnosty, a czasem także lekarza neurologa.

Poszczególne etapy u psychologa diagnosty wyglądają następująco:

Pierwsze spotkanie: wywiad z rodzicami dziecka/nastolatka

Podczas pierwszego spotkania psycholog zbiera informacje od rodziców dziecka na temat jego funkcjonowania w szkole i w domu oraz zauważanych przez nich trudnościach na co dzień.

To również czas na zadanie nurtujących rodziców pytań na temat diagnozy i funkcjonowania dziecka oraz potencjalnej wizji leczenia.

Drugie spotkanie: diagnostyka w oparciu o testy psychologiczne + wywiad

Drugie spotkanie to czas na diagnostykę przy wykorzystaniu testu psychologicznego Conners 3, który charakteryzuje się formą samoopisową i odbywa się stacjonarnie. Dodatkowo psycholog przeprowadza rozmowę z dzieckiem/ nastolatkiem, doprecyzowując istniejące trudności.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż często samoopis dziecka/nastolatka byłby niewystarczającym źródłem informacji, więc dodatkowo oprócz kwestionariusza dla dziecka wykonywane są również testy dla rodzica i nauczyciela (forma online, czas wypełnienia dowolny).

Trzecie spotkanie: omówienie wyników diagnozy

Podczas ostatniego spotkania psycholog omawia z rodzicami proces diagnostyczny oraz wyniki diagnozy. W trakcie rozmowy psycholog wyjaśnia wszelkie wątpliwości, odpowiada na pytania, a także wskazuje kierunki dalszego postępowania.

Z opinią wystawioną od psychologa diagnosty należy zgłosić się do lekarza psychiatry w celu otrzymania oficjalnej diagnozy klinicznej niezbędnej do wdrożenia leczenia farmakologicznego.

Przeczytaj też: Diagnoza ADHD u dorosłych

Leczenie ADHD u dzieci i młodzieży

Zaburzenie hiperkinetyczne nie może być w pełni wyleczone z powodu m.in. nieprawidłowości w budowie i pracy mózgu, których nie da się odwrócić.

diagnoza adhd u dzieci

Adekwatna terapia pozwala jednak na złagodzenie lub czasem wręcz w większości wyeliminowanie trudności wynikających z ADHD w życiu codziennym. Leczenie obejmuje najczęściej psychoterapię, farmakoterapię oraz udział w zajęciach grupowych (tj. trening umiejętności społecznych, trening zastępowania agresji).

1. Psychoterapia

Regularne spotkania z psychoterapeutą dzieci i młodzieży umożliwią nabycie umiejętności radzenia sobie z objawami wynikającymi z ADHD. Dziecko może uczyć się z terapeutą, jak radzić sobie z nadmiernymi emocjami, impulsywnością, jak reagować na zaczepki innych czy krytykę. Ponadto terapia pozwoli na podniesienie samooceny dziecka. Terapia z dzieckiem to również praca z rodzicami, które opiera się na psychoedukacji i wsparciu.

2. Farmakoterapia

Testy psychologiczne pozwalają na określenie, które objawy wynikające z zespołu hiperkinetycznego są najbardziej nasilone. Złagodzenie ich objawów jest możliwe dzięki wdrożeniu leczenia farmakologicznego. Dzięki nim możliwe jest zmniejszenie nasilenia nadpobudliwości u dzieci czy złagodzenie lęku.

3. Zajęcia grupowe

Zajęcia tj. treningi umiejętności społecznych czy zastępowania agresji pozwalają dzieciom i młodzieży rozwijać umiejętności społeczne, radzić sobie z emocjami. Uczą, w jaki sposób można zastępować odczuwaną przez nich agresję, w jaki sposób nawiązywać kontakty społeczne i lepiej radzić sobie w życiu codziennym.

Diagnoza ADHD dzieci i młodzieży w Poradni Psychologicznej Synergia

Pełną diagnozę ADHD u dzieci i młodzieży oferuje również Poradnia Psychologiczna Synergia. Diagnozę przeprowadza mgr Żaneta Szczerba – psycholog, diagnosta psychologiczny.

Całkowity koszt diagnozy to 750 zł. Składa się ona z następujących etapów:

1. Wywiad z rodzicami dziecka.

2. Test diagnostyczny przeprowadzany stacjonarnie, połączony z rozmową z dzieckiem/ nastolatkiem (ok. 2h) + dodatkowo test w wersji dla rodzica i nauczyciela (forma online).

3. Spotkanie podsumowujące z rodzicami, z prezentacją wyników diagnozy i dalszymi zaleceniami.

Oceń post