Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy zarówno udziela pomocy w osiąganiu celów zawodowych w trakcie kariery, jak również w wyborze odpowiedniej ścieżki na początku drogi. Spotkania mogą odbywać się w formie grupowej lub indywidualnej. W swojej pracy uwzględnia sytuację życiową klienta a także sytuacje na rynku pracy oraz możliwości edukacyjne. Dzięki specjalistycznym narzędziom pomaga klientowi lepiej zrozumieć samego siebie. Udziela wsparcia przy doborze zawodu i szkoły uwzględniając zasoby jakie posiada klient. Wspomaga także przystosowanie do obecnego zatrudnienia, aby być jeszcze skuteczniejszym w swoim zawodzie. Zaznajamia klienta z możliwościami zawodowymi na rynku pracy oraz sposobami komunikowania się z pracodawcą.

Wspólnie możecie poznać Twoje mocne strony i ustalić co zrobić, aby osiągnąć sukces, niezależnie w jakim miejscu swojego życia aktualnie jesteś.

Bibliografia:

Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Księgarnia PWN, Warszawa 2007.

Udostępnij nas!

Dietetyk Warszawa

To, jak skonstruowany jest nasz jadłospis wpływać może nie tylko na wygląd czy kondycję, ale również nasze samopoczucie. Wsparcie dietetyka będzie kluczowe w wypracowaniu zdrowych nawyków żywieniowych, wyeliminowaniu szkodliwych przyzwyczajeń oraz zbalansowaniu posiłków pod względem ilości dostarczanych organizmowi składników odżywczych i indywidualnego zapotrzebowania energetycznego.

Poradnictwo dietetyczne w poradni Synergia w Warszawie oparte jest na najnowszej wiedzy i wynikach badań naukowych. Polega na dostosowaniu sposobu żywienia do potrzeb klienta i, na podstawie informacji od niego uzyskanych, dobraniu najbardziej optymalnego sposobu odżywiania. Porady dietetyczne mogą również wspomagać leczenie chorób (m. in. autoimmunologicznych), zdrowa redukcja lub zwiększenie masy ciała, właściwe żywienie dzieci, młodzieży i dorosłych, a także indywidualne ustalenie najlepszej diety w oparciu o monitorowanie makro- i mikroskładników. Poradnictwo dietetyczne będzie również niezbędne w przypadku osób uprawiających sport – w połączeniu z właściwie dobranym jadłospisem, odpowiednia suplementacja pomoże w poprawieniu kondycji i osiąganiu zadowalających wyników.

Ważne jest precyzyjne określenie, jaki cel ma klient oraz jak szybko chce go osiągnąć. Na początek potrzebne będą informacje takie jak stan zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych, dotychczasowe nawyki żywieniowe, ewentualne alergie pokarmowe, a także ogólne założenia, których klient chce się trzymać (dieta wegetariańska, wegańska, inne).

Udostępnij nas!

Psychoterapia

Psychoterapia jest to forma oddziaływania, która polega na zamierzonym zastosowaniu metod klinicznych i zabiegów interpersonalnych, pochodzących z udowodnionych naukowo twierdzeń nauk psychologicznych. Psychoterapia ma za zadanie modyfikować zachowania, emocje i inne właściwości osobiste na takie, które wydają się pożądane przez uczestników/czki procesu. Jest to metoda leczenia osób, u których rozpoznano zaburzenia zdrowia psychicznego. Sposób na poprawę komfortu klienta/ki przez „naprawienie” niechcianych mechanizmów, które powstały wskutek negatywnych doświadczeń.

Zazwyczaj jest ona dłuższa i bardziej wnikliwa niż poradnictwo psychologiczne, ma określone ramy i narzędzia. Osoby mogące prowadzić psychoterapię muszą ukończyć szkołę psychoterapii w wybranym przez siebie nurcie.

Udostępnij nas!

Poradnictwo seksuologiczne

Seksuologia oferuje ludziom wiedzę z zakresu rozwoju psychoseksualnego (od strony biologicznej, psychologicznej i społecznej), znaczenia wychowania seksualnego i wczesnodziecięcych traum dla funkcjonowania seksualnego osoby dorosłej, norm i patologii w seksualności. Pomocy seksuologicznej szukają osoby odczuwające trudności z:

-brakiem lub utratą potrzeb seksualnych,

-bolesnym przeżywaniem stosunków płciowych,

-awersją i lękiem przed seksem, zajściem w ciążę, kontaktami intymnymi,

-zaakceptowaniem swojej orientacji seksualnej,

-niezgodnością między tożsamością płciową a tą nadaną przy urodzeniu,

-nudą i brakiem urozmaiceń w życiu seksualnym,

-nietypowymi fantazjami i upodobaniami łóżkowymi,

-kłopotami z płodnością, niepłodnością.

Na wizytę u seksuologa/żki warto wybrać się, gdy trudności w obszarze seksualności utrudniają pożycie seksualne. Jeżeli do tej pory mogłaś/mogłeś uprawiać seks, który przynosił Ci satysfakcję, a teraz z jakiegoś powodu nie jest to możliwe – jest to wyraźny sygnał, że nadszedł czas, aby poszukać profesjonalnej pomocy. Podczas konsultacji zostanie ustalone, jaka forma pomocy będzie dla Ciebie odpowiednia. W przypadku zalecenia terapii, spotkania będą się odbywać co tydzień, praca będzie oparta o kontakt terapeutyczny i będzie dążyć do ustąpienia objawów zaburzenia, dysfunkcji. W poradnictwie seksuologicznym możesz spodziewać się pracy psychologicznej i psychoedukacyjnej, która pomoże Ci lepiej zrozumieć siebie, swoje potrzeby seksualne, ale także rozwiązać trudności w tym obszarze.

Udostępnij nas!

Psycholog Warszawa

Poradnictwo psychologiczne w literaturze specjalistycznej definiuje się jako formę pomocy oferowaną osobom doświadczających trudności życiowych, kłopotów przystosowawczych i kryzysów rozwojowych. Pacjent otrzymuje wsparcie w znalezieniu potencjalnych sposobów rozwiązania swoich problemów. Porady psychologiczne przeznaczone są dla osób, które odczuwają emocjonalny dyskomfort, potrzebują pomocy w sposobach komunikowania się i radzenia sobie z trudnościami, lub chcą podnieść swoją samoocenę. Wsparcie w formie doraźnej, krótkiej konsultacji ma na celu poprawienie jakości życia i rozwiązanie bieżących trudności.
Poradnictwo uwzględnia również promocję dobrostanu mentalnego. Odwołuje się przede wszystkim do koncepcji pozytywnego zdrowia psychicznego, odnosi się do mocnych stron i zasobów osoby do radzenia sobie z trudnościami życiowymi i wyzwaniami rozwojowymi.

Doświadczanie różnych objawów zaburzeń zdrowia psychicznego nie musi wcale oznaczać choroby. Czasem jest to wynik chwilowych trudności w realizacji potrzeb i zadań stawianych sobie przez każdego z nas. Tym, co zniechęca do podjęcia konkretnych działań jest często pewne napiętnowanie społeczne – o tematach dotyczących zdrowia psychicznego nie mówi się otwarcie, uznaje się je za dość wstydliwe tabu. Czasami w procesie osiągania dobrostanu wystarczająca może się okazać pomoc specjalisty, która ułatwi korzystanie z własnych, posiadanych już zasobów.

Pacjenci naszej poradni w Warszawie zawsze mogą liczyć na wsparcie dostosowane do ich potrzeb.

Udostępnij nas!

Psycholog dziecięcy w poradni Synergia

W poradni Synergia przyjmuje pani psycholog dziecięca Angelika Kiełczewska, która doświadczenie  zdobywa na wielu szkoleniach i kursach oraz w pracy z dziećmi w przedszkolu. Prowadzi zajęcia grupowe wspierające rozwój społeczny, ale też indywidualne (rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracja, motoryka mała etc.). Prowadzi też zajęcia bajkoterapii oraz poradnictwo psychologiczne dla rodziców i opiekunów.

Często w terapii dzieci warto spojrzeć na rodzinę jako system – dziecko jako  członek takiego systemu oddziaływuje na niego, jak i doznaje wpływu każdego z jego członków. Dlatego tak ważne jest przyjrzenie się relacjom i porozmawianie z rodzicami, opiekunami, jak i rodzeństwem małego pacjenta. Na pierwszej wizycie z dzieckiem zawsze konieczna jest obecność opiekuna prawnego, a dalsze postępowanie zależne jest od wielu czynników i jest ustalane wspólnie z psychologiem.

Bajkoterapia to metoda, którą wykorzystuje się do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Bajkoterapia jest wykorzystywana w pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia ze strony osób trzecich. Realizuje się ją poprzez czytanie dzieciom, bądź ich samodzielną lekturę właściwej dla danego problemu opowieści terapeutycznej. Wśród bajek terapeutycznych można wyszczególnić takie grupy jak bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne oraz relaksacyjne. Każda z nich dedykowana jest dzieciom z innymi problemami.

Udostępnij nas!

Kryzys- zagrożenie, czy może szansa?

Zaburzenie równowagi (homeostazy) nazywamy kryzysem, w psychologii kryzysem psychologicznym nazywa się sytuację, w której dotychczasowe sposoby radzenia sobie zawodzą. Wśród wydarzeń krytycznych wymienia się najczęściej śmierć bliskiej osoby, udział w katastrofie drogowej, katastrofie naturalnej, gwałt, ale też zmianę pracy i szkoły. Wiemy już, czym kryzys jest i co go powoduje, ważne jest jednak, co można z nim zrobić?

To, jakie mamy przekonania i według jakiej filozofii żyjemy, może być podłożem dla wystąpienia kryzysu. Zobrazować to można na przykładzie osoby głęboko przekonanej o dobru i uczciwości innych ludzi. Gdy osoba taka zostanie oszukana, czy wykorzystana – jej wizja świata zostaje zaburzona, a ona sama popada w kryzys. Wpływ takich wydarzeń na każdą osobę może być inny, dla każdego i każdej z nas inne doświadczenie może być uznane za traumatyczne. To, co jest wspólne- to druzgocące skutki przeżywania głębokiego kryzysu psychicznego.

Osoba, która przeżywa kryzys, może doznawać pewnego zestawu objawów. Należą do nich zaburzenia nastroju: od pobudzenia przypominającego manię, do wręcz smutku i apatii podobnych depresji. Powszechne są również zaburzenia spania, pod postacią bezsenności, wzmożonej senności, ale także wielokrotnego budzenia się w nocy.

Podczas kryzysu również zdolności poznawcze mogą ulec pewnemu zaburzeniu – osobie trudno jest się skoncentrować i być ,,tu i teraz’’. Jest to bardzo charakterystyczne u osób, które przeżyły wypadek, atak, zamach, czy gwałt – zjawisko to określa się, jako ruminacje. Są to uporczywe, powracające wspomnienia o trudnym wydarzeniu.

Związany z kryzysem stres osiąga bardzo wysoki poziom. Ten właśnie stres prowadzi do stopniowego zaburzenia równowagi emocjonalnej i doprowadza osobę do stanu, w którym musi ona uruchomić zapasy energetyczne i motywacyjne, aby przeżyć. Taki stan bardzo często przekracza możliwości danej osoby do poradzenia sobie z problemem samemu/samej.

Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest skorzystanie z pomocy psychologicznej (interwencji kryzysowej). Dzięki wsparciu od specjalisty, człowiek może dokonać przewartościowania, oceny swojego stylu myślenia i podjąć odpowiednie działania. Wizyta w naszej poradni pomoże przede wszystkim zrozumieć ten stan. Wraz z uświadomieniem sobie, co się z nami dzieje – możliwe będzie obniżenie napięcia i uzyskanie większej stabilności psychicznej.

Tak, jak już zaznaczyliśmy w tytule tekstu – kryzys psychologiczny może mieć pozytywne skutki! Czasami zdarza się, że po wyjściu z tego stanu osoba ma możliwość rozwoju osobistego i odkrycia w sobie nowych podkładów motywacyjnych. Pod postacią chociażby zmiany swoich nawyków, przekonań, czy podjęcia nowej aktywności. W psychologii często mówi się o tak zwanym wzroście potraumatycznym. Można go podsumować popularnym stwierdzeniem: ,,co Cię nie zabije, to Cię wzmocni’’.

Najczęściej dochodzi do pozytywnych zmian związanych z relacjami z innymi ludźmi. Ulegają one polepszeniu, gdy dochodzi do zmiany wartości i przeniesienia odpowiedzialności za te relacje również na siebie. Dotyczyć to może też większej otwartości na poznawanie nowych ludzi. Po przejściu kryzysu osoby doświadczają często lepszego kontaktu ze sobą, a więc wglądu w swoje uczucia. Skutkuje to swego rodzaju odpornością psychiczną- kiedy pojawi się kolejna kryzysowa sytuacja, jednostka ta będzie już na nią lepiej przygotowana. Na pewno coś ważnego jest też w tak zwanym ,,pozytywnym myśleniu’’, często po doświadczeniu kryzysu osoby zmieniają swój system filozoficzno-religijny na bardziej świadomy: ludzie zaczynają dostrzegać przejawy cudów w najdrobniejszych wydarzeniach dnia codziennego.

Jeżeli przeżywasz obecnie kryzys, lub doświadcza go osoba z Twojego otoczenia- zapraszamy na wizytę w naszej Poradni. Znajdziesz u nas odpowiednie wsparcie, pomożemy Ci obrać taki kierunek, dzięki któremu poczujesz w sobie siłę na wyjście z kryzysu.

Udostępnij nas!

Otwarte i akceptujące podejście do seksualności w poradni Synergia.

Bezpieczeństwo, zgoda i świadomość to wartości związane z seksualnością człowieka, które chcemy promować w naszej poradni. Pracujący u nas specjalista Dominik Haak i specjalistka Marta Płonecka oferują poradnictwo seksuologiczne w duchu akceptacji i otwartości. Dalecy jesteśmy od osądzania, krytykowania i wytyczania granic, oddzielających ,,zboczenie’’ od normalności.

Pragniemy podzielić się z naszymi Klientami i Klientkami odrobiną tego afirmującego podejścia do spraw związanych z seksem. Podkreślaliśmy już, że jesteśmy miejscem otwartym dla osób LGBT+. To oczywiście też jest elementem naszego podejścia do seksuologii. W kilku punktach chcemy powiedzieć, na co stawiamy w oferowanych w poradni usługach seksuologicznych:

  1. Rzetelna wiedza

Obszar ludzkiej seksualności jest tematem dla wielu kontrowersyjnym. Narosły wokół niego mity, fałszywe przekonania i stereotypy, które utrudniają ludziom dotarcie do faktów. My gwarantujemy u siebie podejście naukowe, wolne od jakiejkolwiek ideologii, czy uprzedzeń. Wierzymy, że właściwa edukacja seksualna jest źródłem, z którego mogą czerpać młode osoby, aby dorastać wyposażone w świadomość tego, czym jest bezpieczny seks.

  1. Równość

Stawiamy duży nacisk na równość. Zarówno równość płci, jak i równorzędność aktywności seksualnych, upodobań, związków i orientacji seksualnych. Wiedząc, że przez wieki seksualność kobiet i osób LGBT+ była tłamszczona, chcemy stworzyć bezpieczne miejsce, gdzie na te tematy będzie można rozmawiać.

  1. Bezpieczeństwo

Seks jest bezpieczny, kiedy wszystkie osoby biorące w nim udział wyrażają na niego zgodę i mają w nim równe prawa. W ten sposób mówimy wyraźne NIE nadużyciom, przemocy seksualnej i molestowaniu. Zaznaczamy też, jak ważna jest profilaktyka zapobiegania chorobom przenoszonym drogom płciową i niechcianej ciąży (w przypadku osób, które w tej ciąży nie chcą być).

  1. Wolność

Pod tym hasłem rozumiemy prawo każdej osoby do eksperymentowania, poznawania siebie, stawiania własnych granic i postępowania ze swoją seksualnością w taki sposób, w jaki tylko sobie życzy (z uwzględnieniem wolności innych osób). W naszej poradni chętnie pomagamy singlom i parom w urozmaiceniu życia seksualnego. Mamy rozeznanie w różnych fetyszach i nowinkach z branży erotycznej, które mogą się okazać inspirujące.

  1. Zdrowie

Zdrowie seksualne jest tą cząstką zdrowia psychicznego, o które rzadko się dba. Bynajmniej nie jesteśmy tego uczeni. O tyle, o ile coraz więcej osób wie, jak ważny jest zdrowy sen, dieta, czy aktywność fizyczna i urlop – duża część społeczeństwa nie dba o higienę seksuologiczną. Podkreślamy, jak ważne jest zdrowe podejście i akceptowanie swojej seksualności – które wpływa pozytywnie na ogólny dobrostan i samopoczucie.

Poradni Synergia przyświeca idea szacunku dla indywidualnych wyborów. Eksperymentujesz seksualnie tylko wtedy, kiedy sam/sama tego chcesz i zgodę na to masz również od drugiej osoby. Nikogo do niczego nie zmuszamy, pokazujemy tylko możliwości wyboru i bogactwo różnorodności seksualnej. Ważne jest dla nas to, aby ludzie potrafili poznać swoją seksualność, zrozumieć ją i zaakceptować.

Udostępnij nas!

Wsparcie dla osób LGBT+ w poradni Synergia w Warszawie.

Nasza poradnia jest kolejnym miejscem na mapie Warszawy, w którym osoby LGBT+ mogą znaleźć profesjonalną pomoc psychologiczną i seksuologiczną w duchu pełnej akceptacji. Pod tym skrótem mamy na myśli lesbijki, gejów oraz osoby biseksualne, transpłciowe, aseksualne i inne należące do mniejszości seksualnych. Jest dla nas bardzo istotne, aby zatrudnione przez nas psycholożki i psycholodzy reprezentowali postawę otwartości na różnorodność i szacunku do wszystkich naszych Klientek i Klientów.

Osoby nieheteroseksualne oraz transseksualne bardzo często spotykają się z niechęcią i nierównym, niesprawiedliwym traktowaniem ze strony społeczeństwa. Niestety równie często doświadczają tego w placówkach medycznych, czy gabinetach psychologicznych, seksuologicznych, gdzie zamiast rzetelnej wiedzy i wsparcia otrzymują nienawistne komentarze i próby ,,zmiany’’ tożsamości seksualnej. W opozycji do takiego podejścia zależy nam, aby w naszej poradni osoby tak bardzo narażone na różne nadużycia, mogły odnaleźć swoją bezpieczną przystań.

Lesbijki, geje, osoby biseksualne i transpłciowe szukają pomocy psychologicznej, bądź seksuologicznej z wielu różnych powodów, najczęściej spójnych z heteroseksualną większością. Nie można jednak ignorować tego, że tęczowa Klientela styka się również ze specyficznymi dla siebie problemami. Mowa tu przede wszystkim o doświadczeniach związanych z odkrywaniem i ujawnianiem swojej tożsamości i orientacji seksualnej, przykrych wydarzeniach związanych ze stygmatyzacją i homofobią.

Ważne jest, aby osoby LGBT+ mogły korzystać z pomocy psychologicznej u osób profesjonalnie wykształconych, które łączą naukową wiedzę, niezależną od ideologii, ze swoim doświadczeniem i aktywizmem. Stawiamy na to duży nacisk, bo dzięki połączeniu wiedzy z realnymi kontaktami ze społecznością, której tematyka dotyczy – możemy zapewnić Państwu komfortowe warunki do pracy terapeutycznej. W naszym Zespole posiadamy psychologa, Dominika Haak ze specjalnością w seksuologii klinicznej, który ukończył szkolenie z pomocy osobom LGBT+ i posiada kwalifikacje do pracy psychologiczno – seksuologicznej z osobami LGBT+, ale też cały czas podnosi swoje kompetencje.

Poprosiliśmy naszego specjalistę, o podzielenie się komentarzem na temat pracy psychologicznej i seksuologicznej z osobami nieheteroseksualnymi i transpłciowymi: ,,Pracuję w duchu pozytywnej seksualności, jak i teorii queer – gdzie podkreśla się wolność ekspresji seksualnej i pełną akceptację dla różnorodności seksualnej. Każda osoba jest indywidualnością, którą otacza się szacunkiem i wrażliwością. W pracy z osobami LGBT+ istotne jest odpowiedni inkluzywny język i rozpoznanie w realiach. Chociażby tych dotyczących prawnych aspektów, jak sądowe uzgodnienie płci, korekta płci, czy relacje prawne między rodzicami tej samej płci wychowującymi wspólnie dzieci. Odpowiednie wykształcenie, wraz z naciskiem na prywatny rozwój i szkolenia zarówno specjalistyczne, jak i te organizowane przez organizacje społeczne walczące o równouprawnienie – dają solidną podstawę do pracy z osobami należącymi do mniejszości seksualnych.’’

W naszej poradni oferujemy dla osób LGBT+ indywidualne konsultacje psychologiczne, poradnictwo psychologiczno-seksuologiczne, ale też konsultacje dla par i rodzin. Pomagamy w odkrywaniu własnej tożsamości seksualnej, ale także comig-oucie, czy kontaktach z rodziną, przed którą stoi proces akceptacji nieheteroseksualnej orientacji, czy niekonformistycznej tożsamości płciowej. Będziemy cały czas się rozwijać i kłaść nacisk na poszerzenie działalności poradni Synergia również o spotkania grupowe, czy warsztaty i treningi dla osób należących do mniejszości seksualnych.

Pamiętaj, że w kontakcie z naszymi specjalistami i specjalistkami możesz być w pełni sobą. Znajdziesz u nas bezpieczną atmosferę i otwartość do rozmów na tematy trudne i intymne. To Ty decydujesz o swojej tożsamości i tym, jak chcesz, aby się do Ciebie zwracano.

W ramach działalności psychologiczno-seksuologicznej w naszej Poradni masz prawo do:

  1. Samodzielnego określenia swojej tożsamości płciowej i orientacji seksualnej.
  2. Nieposiadania takiej tożsamości lub kwestionowania jej.
  3. Wolności ekspresji swojej seksualności.
  4. Funkcjonowania poza sztywnymi schematami płci.
  5. Przedstawiania się i funkcjonowania zgodnie z płcią, z którą się utożsamiasz.

Życzymy sobie i Wam, aby poradnia Synergia była wysepką otwartości i profesjonalnego wsparcia dla gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych, które szukają usług psychologicznych i seksuologicznych na terenie Warszawy.

Udostępnij nas!

Seksuologia, jako nauka i kiedy warto umówić się na wizytę.

Przed udaniem się do seksuologa/seksuolożki warto rozeznać się w specyfice takich usług, jak i kwalifikacjach, które posiadają osoby z takim wykształceniem. W poradni Synergia w Warszawie oferujemy poradnictwo seksuologiczne, zarówno u seksuologa, jak i seksuolożki. Są to osoby z podstawowym wykształceniem psychologicznym, które uzyskały w seksuologii specjalizację i/lub kontynuowały naukę na studiach podyplomowych z tej tematyki.

Seksualność człowieka jest obszarem zainteresowań seksuologii. Tę dziedzinę nauki można podzielić również na mniejsze podgrupy, czyli seksuologię kliniczną, rozwojową i społeczną. W seksuologii klinicznej mieszczą się poradnictwo i terapia seksuologiczna – usługi oferowane przez naszą poradnię.

Seksuologia jest nauką interdyscyplinarną, która łączy w sobie wiadomości z innych dziedzin wiedzy, głównie psychologii i medycyny, ale też antropologii, biologii i socjologii. Aby móc tytułować się mianem seksuologa, potrzebne jest podstawowe wykształcenie medyczne lub psychologiczne. Tutaj zaczyna się ważne rozróżnienie: lekarz-seksuolog to osoba po studiach lekarskich, która posiada uprawnienia do badania fizykalnego oraz przepisywania leków. Najczęściej lekarzem-seksuologiem zostaje osoba po takich specjalizacjach, jak psychiatria, ginekologia, czy endokrynologia.

Psycholog-seksuolog jest osobą, która po pięcioletnich studiach magisterskich z psychologii ukończyła również dwuletnie studium podyplomowe z seksuologii, ale też osoba, która studia psychologiczne skończyła ze specjalnością w seksuologii klinicznej. Do tytułowania się mianem seksuologa klinicznego upoważnia natomiast certyfikat wydawany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. W naszej poradni Dominik Haak i Marta Płonecka posiadają uprawnienia do: posługiwania się specyficznymi metodami i narzędziami diagnostycznymi i terapeutycznymi, diagnozowania zaburzeń seksualnych, edukacji seksualnej, ale także terapii zarówno indywidualnej, jak i dla par. Mogą również sporządzać ekspertyzy sądowe, które są potrzebne na przykład osobom transpłciowym przy sądowym uzgodnieniu płci.

Seksuologia oferuje ludziom wiedzę z zakresu rozwoju psychoseksualnego (od strony biologicznej, psychologicznej i społecznej), znaczenia wychowania seksualnego i wczesnodziecięcych traum dla funkcjonowania seksualnego osoby dorosłej, norm i patologii w seksualności. Pomocy seksuologicznej szukają osoby odczuwające trudności z:

-brakiem lub utratą potrzeb seksualnych,

-bolesnym przeżywaniem stosunków płciowych,

-awersją i lękiem przed seksem, zajściem w ciążę, kontaktami intymnymi,

-zaakceptowaniem swojej orientacji seksualnej,

-niezgodnością między tożsamością płciową a tą nadaną przy urodzeniu,

-nudą i brakiem urozmaiceń w życiu seksualnym,

-nietypowymi fantazjami i upodobaniami łóżkowymi,

-kłopotami z płodnością, niepłodnością.

Na wizytę u seksuologa warto wybrać się, gdy trudności w obszarze seksualności utrudniają pożycie seksualne. Jeżeli do tej pory mogłaś/mogłeś uprawiać seks, który przynosił Ci satysfakcję, a teraz z jakiegoś powodu nie jest to możliwe – jest to wyraźny sygnał, że nadszedł czas, aby poszukać profesjonalnej pomocy. Również, jeśli Twoje problemy istnieją odkąd pamiętasz, warto się z nimi rozprawić i dać sobie szansę na poprawę jakości życia. Podczas konsultacji zostanie ustalone, jaka forma pomocy będzie dla Ciebie odpowiednia. W przypadku zalecenia terapii, spotkania będą się odbywać co tydzień, praca będzie oparta o kontakt terapeutyczny i będzie dążyć do ustąpienia objawów zaburzenia, dysfunkcji. W poradnictwie seksuologicznym możesz spodziewać się pracy psychologicznej i psychoedukacyjnej, która pomoże Ci lepiej zrozumieć siebie, swoje potrzeby seksualne, ale także rozwiązać trudności w tym obszarze.

Pamiętaj, że seksuolog/seksuolożka to osoba, przed którą nie ma powodów do wstydu. Z naszych domów rodzinnych wynosimy różnego rodzaju tabu, w tym językowe – skąd często pochodzą nasze kłopoty z odpowiednim komunikowaniem się. W poradni Synergia podchodzimy do każdej osoby z szacunkiem i otwartością – u nas możesz się otworzyć i być sobą, Twoje fantazje i potrzeby na pewno nas nie zdziwią, ani nie zszokują.

 

Udostępnij nas!