Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy zarówno udziela pomocy w osiąganiu celów zawodowych w trakcie kariery, jak również w wyborze odpowiedniej ścieżki na początku drogi. Spotkania mogą odbywać się w formie grupowej lub indywidualnej. W swojej pracy uwzględnia sytuację życiową klienta a także sytuacje na rynku pracy oraz możliwości edukacyjne. Dzięki specjalistycznym narzędziom pomaga klientowi lepiej zrozumieć samego siebie. Udziela wsparcia przy doborze zawodu i szkoły uwzględniając zasoby jakie posiada klient. Wspomaga także przystosowanie do obecnego zatrudnienia, aby być jeszcze skuteczniejszym w swoim zawodzie. Zaznajamia klienta z możliwościami zawodowymi na rynku pracy oraz sposobami komunikowania się z pracodawcą.

Wspólnie możecie poznać Twoje mocne strony i ustalić co zrobić, aby osiągnąć sukces, niezależnie w jakim miejscu swojego życia aktualnie jesteś.

Bibliografia:

Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Księgarnia PWN, Warszawa 2007.

Udostępnij nas!