fbpx

 

mgr Elena Petriv

psycholożka, pedagożka specjalna, mediatorka rodzinna, psycholożka dziecięca

Psycholożka, asystentka rodziny, mediatorka i pedagożka specjalna. Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz na Narodowym Uniwersytecie im T.G. Szewczenka w Kijowie. Ukończyła szkolenia z mediacji rodzinnych, pracowała jako mediatorka i zajmowała się także treningami rozwoju osobistego. Psychologia jest jej prawdziwą pasją, dlatego stale szlifuje swoje kompetencje podczas warsztatów i kursów. W naszej Poradni Pani mgr Olena Petriv prowadzi konsultacje psychologiczne i mediacje rodzinne. Pracuje w ujęciu systemowym i psychodynamicznym. W swojej pracy korzysta z technik projekcyjnych, z powodzeniem prowadzi konsultacje i terapię indywidualną i rodzinną. Lubi pracę z kobiecością i poczuciem własnej wartości. Posługuje się biegle językiem polskim, ukraińskim i rosyjskim. Jest to nasza specjalistka dedykowana dla osób zza wschodniej granicy.

Психолог, семейный асистент, медиатор и социальный педагог. Получила образование в Силезском университете в Катовице и в Национальном университете имени Т. Г. Шевченка в Киеве. Прошла обучение по семейной медиации, работала медиатором и проводила тренинги личностного роста. На данный момент работает с детьми с расстройствами аутистического спектра. Психология - ее настоящая страсть, поэтому она постоянно оттачивает свои навыки на семинарах и курсах. В нашей клинике магистр Елена Петрив проводит психологические консультации и семейные консультации. Свободно владеет польским, украинским и русским языками. Это наш специалист, призванный помочь людям так же за пределами восточной границы.

Kasprowicza 68/63

01-949 Warszawa

+48 505 936 530Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial