fbpx

 

mgr Elena Petriv

psycholożka, pedagożka specjalna, mediatorka rodzinna, psycholożka dziecięca

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie pięcioletniego szkolenia w nurcie psychodynamicznym. W swojej pracy wykorzystuje najskuteczniejsze techniki i metody zapożyczone z innych nurtów psychoterapii. Metodykę pracy dostosowuje do indywidualnych potrzeb klientki_ka (np. behawiornalno- poznawcza, psychodynamicznej, gestalt). Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz na Narodowym Uniwersytecie im T.G. Szewczenka w Kijowie na kierunku psychologia, mediacja, asystent rodziny i pedagogika specjalna. Została przeszkolona w mediacji rodzinnej, pracowała jako mediatorka i trenerka rozwoju osobistego. Obecnie pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W pracy z klientem_ką pracuje w kierunku psychodynamicznym za pomocą kart metaforycznych i innowacyjnych technik psychologicznych, takich jak: medytacja psychologiczna, psychodram, techniki systemowe. Więcej o kartach metaforycznych przeczytasz tutaj.

Психолог, психотерапевт в процессе обучение в психодинамическом направлении. Получила образование, степень магистра в Силезском университете в Катовице и в Национальном университете имени Т. Г. Шевченка в Киеве в направлении психологии, медиации, ассистента семьи и социальной педагогики. Прошла обучение по семейной медиации, работала медиатором и тренером личностного роста. На данный момент работает с детьми с расстройствами аутистического спектра. В своей работе с клиентом работает в психодинамическом направлении с помощью метафорических карт и психологических новаторских техник, таких как: психологическая медитация, психодрама, системные техники. В нашей клинике психотерапевт Елена Петрив проводит психологические консультации, терапию, а так же, семейные консультации. Свободно владеет польским, украинским и русским языками

Krotoszyńska 6

01-805 Warszawa 

+48 505 936 530    Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial