Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to metoda leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki, ale warto się na nią zgłosić, kiedy zmagamy się jakimikolwiek trudnościami emocjonalnymi.

Zalicza się ją do jednych z najbardziej powszechnych i najskuteczniejszych form pomocy psychologicznej. Spotkania z psychoterapeutą pomagają lepiej zrozumieć samego siebie, swój sposób myślenia i doświadczane emocje. Dzięki sesjom poszerzana jest samoświadomość. Wszystkie te czynniki niewątpliwie wpływają na poprawę naszego funkcjonowania. 

Każdy rodzaj psychoterapii ma odrębne, specyficzne podejście do pacjenta i do jego problemów, różni się sposobem prowadzenia terapii oraz używanym w jej trakcie technikom, również podłożem teoretycznym i źródłem inspiracji.

Psychoterapia dla dorosłych w Poradni Synergia

W Poradni Synergia specjaliści prowadzą psychoterapię w następujących nurtach:

Terapia poznawczo-behawioralna – opiera się na założeniu o wzajemnym wpływie emocji i myśli na zachowanie, tworząc tym samym schematy zachowań, często niepożądanych. Jej zasadniczym celem jest identyfikacja i eliminacja nieprawidłowych reakcji i zachowań oraz wypracowanie nowych.

Polecana w szczególności w przypadkach:

 • depresji
 • fobii
 • lęków uogólnionych
 • zaburzeń odżywiania
 • stresu pourazowego

Psychoterapię w tym nurcie prowadzą: Aneta Zajączkowska, Katarzyna Figlewicz, Matuesz Konopka, Agnieszka Kakowska, Dominika Bolek, Natalia Kłosowska

Terapia integracyjna – podejście terapeutyczne, które łączy różne metody i techniki terapeutyczne, takie jak podejście psychodynamiczne, behawioralne, humanistyczne i poznawcze, w celu dostosowania się do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Polecana w szczególności w przypadkach:

 • zaburzeń osobowości
 • depresji
 • lęków
 • zaburzeń odżywiania
 • stresu pourazowego
 • uzależnień

Psychoterapię w tym nurcie prowadzą: Marta Zambrowska, Magdalena Mickiewicz, Magda Kołodkiewicz

Terapia humanistyczna – podstawą tego nurtu jest przeświadczenie o ukrytym potencjale i zasobach wewnętrznych, które posiadają wszystkie jednostki, a jej celem jest ich odkrycie i umożliwienie pacjentowi wykorzystania tych zasobów do samorozwoju.

Polecana w szczególności w przypadkach:

 • nerwicy
 • stanów lękowych
 • depresji
 • zaburzeń odżywiania
 • braku motywacji
 • sytuacji kryzysowych

Psychoterapię w tym nurcie prowadzi: Marta Piotrowska

Terapia psychoanalityczna – opiera się na teoriach Sigmunda Freuda i skupia się głównie na analizie nieświadomych procesów psychicznych oraz dzieciństwa pacjenta, aby lepiej zrozumieć i rozwiązać obecne problemy emocjonalne i zachowania.

Polecana w szczególności w przypadkach:

 • zaburzeń osobowości
 • zaburzeń afektywnych
 • lęków
 • zaburzeń psychosomatycznych
 • problemów związanych z traumą
 • problemów ze związkami interpersonalnymi

Psychoterapię w tym nurcie prowadzi: Tomasz Ożóg