Psychoterapia to metoda leczenia schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości dotyczących ludzkiej psychiki. Zalicza się ją do jednych z najbardziej powszechnych i najskuteczniejszych form pomocy psychologicznej. Spotkania z psychoterapeutą pomagają lepiej zrozumieć samego siebie, swój sposób myślenia i doświadczane emocje. Dzięki sesjom poszerzana jest samoświadomość. Wszystkie te czynniki niewątpliwie wpływają na poprawę naszego funkcjonowania. Podczas psychoterapii dochodzi do zmian sposobów przeżywania, poznawania i zachowania. W wyniku czego pacjent zdobywa wiedzę i uczy się nowych wzorców reagowania emocjonalnego i zachowania. Psychoterapia nie jest skierowania jedynie do osób doświadczających zaburzeń psychicznych. Do specjalisty można się zgłosić w razie problemów, które negatywnie wpływają na samopoczucie i funkcjonowanie społeczno-zawodowe. Wśród nich wyróżnić można: wypalenie zawodowe, trudności w kontaktach z innymi, obniżone poczucie własnej wartości, przeżywanie straty i żałoby czy doświadczanie problemów w związki lub rodzinie. Psychologowie nazywają psychoterapię „podróżą w głąb człowieka”. Tę podróż odbywa pacjent, terapeuta jest tylko pewnego rodzaju przewodnikiem, który również dba o bezpieczeństwo „podróżującego”.

Psychoterapia daje szeroki wachlarz możliwych do wykorzystania technik pomocy psychologicznej. Dzięki wielu nurtom, terapię można doskonale dopasować do potrzeb pacjenta, tak żeby jak najlepiej pomóc w rozwiązaniu ciążącego mu problemu. Każdy rodzaj psychoterapii ma odrębne, specyficzne podejście do pacjenta i do jego problemów, różni się sposobem prowadzenia terapii oraz używanym w jej trakcie technikom, jak również podłożem teoretycznym i źródłem inspiracji. Do głównych nurtów w psychoterapii należą:

  • Terapia poznawczo-behawioralna – opiera się na założeniu o wzajemnym wpływie emocji i myśli na zachowanie, tworząc tym samym schematy zachowań, często niepożądanych.  Jej zasadniczym celem jest identyfikacja i eliminacja nieprawidłowych reakcji i zachowań oraz wypracowanie nowych. Ten rodzaj terapii jest polecany przy leczeniu depresji, fobii oraz lęków uogólnionych. Stosuje się ją również w pracy nad zaburzeniami odżywiania czy przy doświadczeniu stresu pourazowego.
  • Terapia humanistyczna – podstawą tego nurtu jest przeświadczenie o ukrytym potencjale i zasobach wewnętrznych, które posiadają wszystkie jednostki, a jej celem jest ich odkrycie i umożliwienie pacjentowi wykorzystania tych zasobów do samorozwoju. Terapię humanistyczną możemy polecić osobom, które zmagają się z nerwicami, stanami lękowymi, depresją czy zaburzeniami odżywiania. Również pacjenci, którzy „utknęli w miejscu” i nie czują motywacji czy chęci do działania lub ci, którzy znaleźli się w innym kryzysie życiowym odnajdą pomoc i wyjście z sytuacji podczas terapii prowadzonej w tym nurcie.
  • Terapia psychodynamiczna – jej istota leży teorii zakładającej, że na zachowanie i myśli człowieka wpływają wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy i ukryte potrzeby. Celem terapii jest odkrycie tych podświadomych przekonań i dotarcie do sedna problemu, który jest zakorzeniony głęboko w naszej podświadomości. Ten rodzaj terapii trwa zwykle kilka lat i jest stosowany między innymi w leczeniu zaburzeń osobowości, fobii czy depresji.

Nasza poradnia zrzesza psychoterapeutów specjalizujących się w różnych nurtach, którzy pracują z użyciem wielu pomocnych technik terapeutycznych