Psychoterapia dorosłych

Julia Bielecka-Dąbrowska

Psychodynamiczna

Psychoterapia dorosłych

Krzysztof Róg

Psychoanalityczno-psychodynamiczna

Psychoterapia dorosłych

Daria Wójcicka

Poznawczo-behawioralna

Psychoterapia dorosłych

Klaudia Pawicka

Poznawczo-behawioralna

Psychoterapia dorosłych

Jakub Mąkosa

Poznawczo-behawioralna

Psychoterapia dorosłych

Krzysztof Róg

Psychoanalityczno-psychodynamiczna

Psychoterapia dorosłych

Daria Wójcicka

Poznawczo-behawioralna

Psychoterapia dorosłych

Klaudia Pawicka

Poznawczo-behawioralna

Psychoterapia dorosłych