Celem psychoterapii dzieci jest pozytywna zmiana w ich funkcjonowaniu oraz wparcie w prawidłowym rozwoju. Specjalista dokonuje oceny dziecka oraz wspiera jego i opiekunów w poradzeniu sobie z doświadczanymi trudnościami. Podczas procesu niezwykle istotne jest wsparcie rodziców/ opiekunów. To właśnie z nimi przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, który ma na celu określenie trudności jakie zauważyli u dziecka, poznanie struktury i sposobu funckcjonowania rodziny oraz pomoc w wyznaczeniu kierunku dalszych działań terapeutycznych.

W trakcie sesji poprzez aktywność w zabawie i rozmowę dziecko przekazuje istotne problemy ,z którymi się zmaga. Jednocześnie możliwe jest zaobserwowanie sposobu w jaki ich doświadcza. Bezpieczna przestrzeń oraz relacja terapeutyczna oparta na zaufaniu umożliwia poznanie „wewnętrznego świata” dziecka co w rezultacie prowadzi do korzystnych zmian w jego funkcjonowaniu. Psychoterapeuta podczas sesji dostosowuje metody pracy adekwatne do potrzeb, wieku oraz problemów z jakimi zmaga się dziecko.