Diagnoza

W Poradni Psychologicznej Synergia na warszawskim Mokotowie specjalizujemy się w diagnozie psychologicznej i seksuologicznej niezbędnej do sporządzenia opinii w procesie korekty płci. W naszej poradni diagnoza psychologiczna to także unikalna okazja do odkrycia swoich mocnych stron, obszarów wymagających pracy oraz oceny możliwości radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Diagnostyka obejmuje obszar osobowości, wartości, stylów radzenia sobie, ale także inteligencji, schematów myślenia i sposobów budowania relacji z ludźmi. Prowadzimy diagnozę dla osób od 13 roku życia (w wyjątkowych sytuacjach również młodszych).

Diagnoza psychologiczna jest narzędziem służącym do opisu funkcjonowania danej osoby – jej słabych i mocnych stron. Diagnoza może być wykonywania prywatnie na zlecenie danej osoby, może być jednak odgórnie zlecana przez sąd czy szkołę. W przypadku opiniowania do sądu badaniem zajmują się biegli sądowi z zakresu psychologii bądź seksuologii. Osoby zajmujące się diagnozą psychologiczną powinny mieć ukończone pięcioletnie magisterskie studia psychologiczne. W toku postępowania diagności wykorzystują różne narzędzia – np. testy psychologiczne. W Polsce testy wydaje i zatwierdza Pracownia Testów Psychologicznych. Testy mogą być dopasowane do płci i wieku badanych. Oprócz metod testowych w opiniowaniu ważna jest też rola wywiadu – a więc rozmowy psychologa/psycholożki z osobą badaną.

Diagnoza psychologiczna jest prowadzona w oparciu o sprawdzone narzędzia wydawane przez Pracownię Testów Psychologicznych w obszarach:

  • ocena poziomu inteligencji (Test Matryc Ravena, APIS-P(R), APIS-Z, WAIS-R(PL) i inne)
  • diagnoza osobowości i temperamentu (ACL, EPQ-R, MMPI-2, NEO-FFI, NEO-PI-R, FCZ-KT(R) i inne)
  • diagnozowanie zaburzeń nastroju
  • ocena różnego typu zaburzeń koncentracji i pamięci
  • diagnoza pod kątem zaburzeń myślenia i kojarzenia
  • ocena preferencji zawodowych

Najczęściej używanym testem psychologicznym jest MMPI-2, czyli Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości. Test ten jest najpopularniejszym narzędziem do badania osobowości. Zawiera prawie sześćset pytań, więc wymaga spędzenia w gabinecie około dwóch godzin. W drugiej kolejności wykonywany często jest też WAIS, czyli Skala Inteligencji dla Dorosłych Wechslera.

Diagnoza psychologiczna jest spotkaniem dopasowanym do potrzeb osoby pacjenckiej, dlatego wykorzystujemy szeroki wachlarz nowoczesnych narzędzi używanych w badaniach naukowych na całym świecie, by oferować profesjonalną i rzetelną ocenę możliwości.

Bezpłatna konsultacja z psycholożką

Omów się na bezpłatną konsultację z naszą psycholożką

Znajdź swoją/ego specjalist(k)ę

Wypełnij quiz, który pozwoli dobrać do Ciebie odpowiednią osobę