Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Robert Nowak, NIP 1131995478, ul. Armii Krajowej 11/1, 05-075 Warszawa prowadzący Poradnię Psychologiczną Synergia przy ul. Madalińskiego 20/22, 02-513 Warszawa.


Twoje dane osobowe są przetwarzane są przez Poradnię w celu realizacji działalności związanej z wykonywaniem zawodu psychologa, seksuologa, psychoterapeuty i psychiatry na podstawie art. 6 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO.


Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi świadczenie przez Poradnię usług.


Twoje dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów, do momentu określonego przepisami prawa lub do momentu wycofania zgody.


Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Organem właściwym do wniesienia skargi na przetwarzanie przez Poradnię danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora. Dane te będą przekazywane wyłącznie w niezbędnym zakresie. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możesz kontaktować się pod adresem jk@poradnia-synergia.pl