Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania z usług Poradni Psychologicznej Synergia w Warszawie z siedzibą przy ul. Madalińskiego 20/22, 02-513.

Korzystanie z naszych usług jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

1. Kontakt z Poradnią Synergia

1.1. Wizyty można umawiać osobiście na miejscu, telefonicznie lub SMS, za pośrednictwem poczty e-mail oraz za pośrednictwem Instagrama. Kontakt z Poradnią jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osóbowych w zakresie kontaktu zwrotnego ze strony osób pracujących w Poradni. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie https://poradnia-synergia.pl/politykaprywatnosci/
1.2. Telefon jest aktywny od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 21.00.
1.3. Godziny otwarcia Poradni są godzinami umownymi, przed osobistym przyjściem, bez wcześniejszego umówienia, prosimy zadzwonić aby upewnić się, że na miejscu będzie osoba z Recepcji.

2. Odwoływanie i zmienianie terminu wizyty, płatności.

2.1.W przypadku niemożności odbycia wizyty prosimy o jej o jak najszybsze odwołanie lub przełożenie. Można to zrobić za pośrednictwem telefonu (również poprzez SMS) lub poczty elektronicznej.
2.2. Umówioną wcześniej wizytę można bezpłatnie odwołać lub przenieść na inny termin najpóźniej 24 godziny przed jej terminem. Przy odwołaniu lub przeniesieniu terminiu po upływie tego czasu – wizyta będzie musiała zostać opłacona w całości o ile indywidualny kontrakt teraputyczny nie stanowi inaczej. Nie pojawienie się na wizycie bez odwołania — również wiąże się z obowiązkiem zapłaty. W przypadku braku opłacenia wizyty odwołanej lub przeniesionej niezgodnie z regulaminem dalsze spotkania nie będa kontynuowane.
2.3. w przypadku notorycznego odwoływania wizyt, nawet zgodnie z regulaminem oraz w przypadku braku kontaktu z Osobą Pacjencką kolejne terminy nie będą umawiane.
2.4. W przypadku spóźnienia Osoby Pacjenckiej spotkanie nie będzie przedłużane. Wizyty standardowo trwają 50 minut.
2.5. Wizyty odwoływane przez specjalist(k)ę – wynikające z dni wolnych i innych okoliczności – są zapowiadane z dłuższym wyprzedzeniem i nie wiążą się z kosztami.
2.6 W przypadku niektórych terapeutek i terapeutów jest konieczność opłacenia pierwszej sesji z góry. O takiej sytuacji Osoba Pacjencka zostanie poinformowana przy zapisie.
2.7 Naszym zwyczajem jest wysyłanie wiadomości SMS przypominających o terminie wizyty, natomiast brak jej otrzymania nie świadczy, że wizyta jest nieaktualna.

3. Wizyty on-line

3.1. Wizyty on-line odbywają się poprzez wybraną aplikację (Skype, Teams itp.).
3.2. Przed pierwszą wizytą zostanie ustalony sposób połączenia, by terapeuta/terapeutka mógł/mogła zadzwonić o danej godzinie.
3.3. Przed odbyciem każdej wizyty online zostanie ustalony sposób jej zrealizowania i w zależności od wybranej formy przekazany link do spotkania lub Osoba zostanie poproszona o przekazanie swojego loginu umożliwiającego polączenie. Najpóźniej 12 godzin przed wizytą, należy przesłać potwierdzenie płatności za wizytę drogą mailową lub SMS – w przeciwnym razie spotkanie nie będzie mogło się odbyć.
3.4 Do zrealizowania wizyty online konieczne jest stabilne połączenie z siecią Internet o jakości pozwalającej na odbycie rozmowy poprzez wspomniane komunikatory. Przerwanie lub niemożnośc odbycia wizyty online z powodu trudności technicznych leżących po stronie Osoby Pacjenckiej nie upoważnia do zwrotu kosztów sesji.

4. Korzystanie z usług przez osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione

4.1. Osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione muszą mieć pisemną zgodę osoby sprawującej opiekę prawną na korzystanie z usług oraz pojawić się na pierwszej wizycie z wyżej wymienioną Osobą.

5. Dostarczanie opinii psychologicznej, psychiatrycznej lub diagnozy

5.1. Opinie psychologiczne, psychiatryczne i diagnozy są wysyłane drogą mailową w zahasłowanym pliku. O chęci otrzymania wersji papierowej prosimy poinformować podczas zapisu na spotkanie diagnostyczne. W przypadku dużej odległości dokumenty są wysyłane przez paczkomaty Inpost lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dla osób mieszkających w Warszawie i okolicach – preferujemy odbiór osobisty.
 
Regulamin może być zmieniony w każdym czasie.