Regulamin

Regulamin świadczenia usług w Poradni Synergia

 1. Na wizytę można umówić się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach pracy Rejestracji (pon-pt, 9-21; sob. 12-19).
 2. Powyższe godziny pracy nie zawsze oznaczają, że Poradnia jest otwarta. Przed osobistym przyjściem, bez wcześniejszego umówienia, prosimy upewnić się, czy jest obecny ktoś, kto będzie mógł pomóc w załatwieniu Twojej sprawy.
 3. W przypadku niemożności odbycia wizyty prosimy o jej ODWOŁANIE.
 4. Umówioną wcześniej wizytę można odwołać najpóźniej 24 godziny przed jej terminem.
 5. Spotkania można anulować za pośrednictwem telefonu (również SMS) bądź poczty elektronicznej w godzinach pracy Rejestracji (pon-pt, 9-21; sob. 12-19).
 6. Brak odwołania wizyty na 24h przed jej planowanym terminem skutkować będzie obowiązkową, bezzwrotną opłatą w wysokości 50% regularnej ceny spotkania.
 7. W przypadku spóźnienia spotkanie nie będzie przedłużane.
 8. Jeśli nie zostałeś/aś poinformowany/a o odwołaniu wizyty z naszej strony, jej realizacja jest aktualna.
 9. Klient/ka dokonuje opłaty w pełnej wysokości przed realizacją Usługi.
 10. Osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione muszą mieć pisemną zgodę osoby sprawującej opiekę prawną na korzystanie z usług.
 11. Zapisanie się na wizytę w Poradni oznacza akceptację regulaminu.
 12. Kontakt z Poradnią oznacza zgodę na przetwarzanie wszystkich udostępnionych danych (numer telefonu, adres mailowy, imię, nazwisko i inne udostepnione).
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 14. Synergia ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.
 15. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie.