Poradnictwo psychologiczne dla dorosłych i młodzieży

Poradnictwo psychologiczne w literaturze specjalistycznej definiuje się jako formę pomocy oferowaną osobom doświadczającym trudności życiowych, kłopotów przystosowawczych i kryzysów rozwojowych. Osoba pacjencka otrzymuje wsparcie w znalezieniu potencjalnych sposobów rozwiązania swoich problemów. Porady psychologiczne przeznaczone są dla osób, które odczuwają emocjonalny dyskomfort, potrzebują pomocy w sposobach komunikowania się i radzenia sobie z trudnościami lub chcą podnieść swoją samoocenę. Wsparcie w formie doraźnej, krótkiej konsultacji ma na celu poprawienie jakości życia i rozwiązanie bieżących trudności. Poradnictwo uwzględnia również promocję dobrostanu mentalnego. Odwołuje się przede wszystkim do koncepcji pozytywnego zdrowia psychicznego, odnosi się do mocnych stron i zasobów osoby do radzenia sobie z trudnościami życiowymi i wyzwaniami rozwojowymi.

Doświadczanie różnych objawów zaburzeń zdrowia psychicznego nie musi wcale oznaczać choroby. Czasem jest to wynik chwilowych trudności w realizacji własnych potrzeb i stawianych sobie zadań. Tym, co zniechęca do podjęcia konkretnych działań jest choćby napiętnowanie społeczne – o tematach dotyczących zdrowia psychicznego nie mówi się otwarcie, uznaje się je za wstydliwe tabu. Czasami w procesie osiągania dobrostanu wystarczająca może się okazać pomoc specjalistów, którzy ułatwią korzystanie z własnych (posiadanych już) zasobów. Osoby pacjenckie naszej poradni w Warszawie zawsze mogą liczyć na wsparcie dostosowane do ich potrzeb.

Bezpłatna konsultacja z psycholożką

Omów się na bezpłatną konsultację z naszą psycholożką

Znajdź swoją/ego specjalist(k)ę

Wypełnij quiz, który pozwoli dobrać do Ciebie odpowiednią osobę