Czym jest psychoterapia dla par?

Psychoterapia dla par to forma terapii, która koncentruje się na poprawie relacji między partnerami poprzez wspólne eksplorowanie problemów, komunikację oraz budowanie więzi. Podczas sesji terapeutycznych para ma możliwość wyrażenia swoich uczuć, potrzeb i obaw, a terapeuta pomaga im zrozumieć wzorce interakcji oraz znaleźć zdrowsze sposoby radzenia sobie z konfliktami.

Psychoterapia dla par może być zalecana w przypadku różnorodnych problemów, takich jak:

  • trudności w komunikacji
  • konflikty dotyczące rodziny i dzieci
  • problemy seksualne
  • zdrada i trudność w zaufaniu
  • niezgodność wartości i celów życiowych
  • poczucie wypalenia związku
  • trudności życiowe wpływające na związek, jak choroba, uzależnienie, problemy finansowe

Psychoterapia dla par w Poradni Synergia

W Poradni Synergia psychoterapia dla par prowadzone jest w nurcie poznawczo-behawioralnym. Terapia poznawczo-behawioralna opiera się na założeniu o wzajemnym wpływie emocji i myśli na zachowanie, tworząc tym samym schematy zachowań, często niepożądanych. Jej zasadniczym celem jest identyfikacja i eliminacja nieprawidłowych reakcji i zachowań oraz wypracowanie nowych.

Psychoterapię par w Poradni Synergia prowadzi: Aneta Zajączkowska

Na terapię dla par przychodzi się razem, choć czasami w trakcie trwania terapii terapeuta wraz z klientami decyduje się na wizytę lub kilka wizyt rozdzielnie.