Psychoterapia młodzieży skupia się na rozwiązywaniu problemów, z którymi mogą borykać się osoby znajdujące się w tym trudnym okresie pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. Mogą mieć szczególne trudności w radzeniu sobie w sytuacjach stresujących, takich jak problemy rodzinne, szkolne czy zdrowotne. Pomoc w tych sytuacjach może utrudniać niechęć do dzielenia się swoimi trudnymi przeżyciami i obawami z opiekun(k)ami. Mogą mieć opory przed otworzeniem się i wpuszczeniem najbliższych do swojego świata. Gabinet psychologa/psycholożki jest przestrzenią otwartą i bezpieczną, która ułatwia im dzielenie się swoimi trudnościami. Ponadto kontakt z osobą wykwalifikowaną daje gwarancję adekwatnej i profesjonalnej reakcji i pomocy.

Podczas psychoterapii nastolatek uczy się przepracowywać swoje problemy. Terapia wpływa na poprawę zdolności komunikacyjnych, relacji w rodzinie oraz ogólny stan psychiczny pacjenta. Psycholog pomaga w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych, a także wspiera w budowaniu poczucia własnej wartości. Sesję odbywają się w przyjaznych i bezpiecznych dla nastolatka warunkach.

Psychoterapię kierujemy do nastolatków, którzy doświadczają m.in:

– zaburzeń nastroju (m.in. depresji)

– zaburzeń lękowych

– uczucia pustki, przygnębienia

– przewlekłego stresu

– niskiej samooceny, zaniżonego poczucia własnej wartości

– problemów z regulacją emocji

– zachowań agresywnych, samookaleczeń

– wydarzeń traumatycznych

– problemów rodzinnych, szkolnych

– trudności w nawiązywaniu relacji