Czym jest psychoterapia młodzieży?

Psychoterapia młodzieży skupia się na rozwiązywaniu problemów, z którymi mogą borykać się osoby znajdujące się w tym trudnym okresie pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. Mogą mieć szczególne trudności w radzeniu sobie w sytuacjach stresujących, takich jak problemy rodzinne, szkolne czy zdrowotne.

Pomoc w tych sytuacjach może utrudniać niechęć nastolatków do dzielenia się swoimi trudnymi przeżyciami i obawami z opiekun(k)ami. Młodzież miewa opory przed otworzeniem się i wpuszczeniem najbliższych do swojego świata. Gabinet psychologiczny jest przestrzenią otwartą i bezpieczną, która ułatwia dzielenie się swoimi trudnościami. Ponadto kontakt z osobą wykwalifikowaną daje gwarancję adekwatnej i profesjonalnej reakcji i pomocy.

Psychoterapię kierujemy do nastolatków, którzy doświadczają m.in:

 • zaburzeń nastroju (m.in. depresji)
 • zaburzeń lękowych
 • uczucia pustki, przygnębienia
 • przewlekłego stresu
 • niskiej samooceny, zaniżonego poczucia własnej wartości
 • problemów z regulacją emocji
 • zachowań agresywnych, samookaleczeń
 • wydarzeń traumatycznych
 • problemów rodzinnych, szkolnych
 • trudności w nawiązywaniu relacji

Podczas psychoterapii nastolatek uczy się przepracowywać swoje problemy. Terapia wpływa na poprawę zdolności komunikacyjnych, relacji w rodzinie oraz ogólny stan psychiczny pacjenta. Psycholog pomaga w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych, a także wspiera w budowaniu poczucia własnej wartości. Sesje odbywają się w przyjaznych i bezpiecznych dla nastolatka warunkach.

Psychoterapia młodzieży w Poradni Synergia

W Poradni Synergia specjaliści prowadzą psychoterapię młodzieży w następujących nurtach:

Terapia poznawczo-behawioralna – opiera się na założeniu o wzajemnym wpływie emocji i myśli na zachowanie, tworząc tym samym schematy zachowań, często niepożądanych. Jej zasadniczym celem jest identyfikacja i eliminacja nieprawidłowych reakcji i zachowań oraz wypracowanie nowych.

Polecana w szczególności w przypadkach:

 • depresji
 • fobii
 • lęków uogólnionych
 • zaburzeń odżywiania
 • stresu pourazowego

Psychoterapię w tym nurcie prowadzą: Agnieszka Kakowska, Dominika Bolek, Katarzyna Figlewicz

Terapia systemowa – podejście terapeutyczne, które skupia się na interakcjach oraz relacjach między członkami systemu, takimi jak rodzina lub grupa rówieśnicza, a także na wpływie tych relacji na zachowanie i samopoczucie. Na terapię systemową mogą uczęszczać również dzieci.

Polecana w szczególności w przypadkach:

 • zaburzenia behawioralne
 • trudności w relacjach z rodziną
 • trudności w relacjach z rówieśnikami
 • zaburzeń odżywiania
 • problemów adaptacyjnych
 • konfliktów międzypokoleniowych

Psychoterapię w tym nurcie prowadzi: Joanna Sobiecka

Poza psychoterapią osoby między 13 a 18 rokiem życia chcące skonsultować się z psychologiem mogą skorzystać u nas z poradnictwa psychologicznego prowadzonego przez Agatę Marciniuk i Izabelę Czarnecką.