Marta Kolczyńska
 
Wykształcenie:
 
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny- magister psychologii
 
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej- magister filologii angielskiej
 
W trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) w Centrum   Terapii Poznawczej i Schematu Inter Ego. Szkolenie posiada akredytacje Polskiego
Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).
 
Szkolenia:
 
Specjalistyczny Program Szkoleniowy z Zakresu Psychoonkologii –stopień I i II
 
Szkolenie z negocjacji Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
 
Dialog motywujący
 
Doświadczenie:
 
Swoje doświadczenie zdobywałam odbywając staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale terapeutycznym. Na stałe pracuję w Telefonie Zaufania 116 111 jako
specjalistka ds. udzielania wsparcia dzieciom i młodzieży na całodobowej linii i online. Od początku ścieżki zawodowej pracuję pracuję z młodzieżą i młodymi dorosłymi.

O mnie:

Jestem magistrem psychologii i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie szkolenia. Bliskie mi jest podejście trzeciej fali CBT. 
Bardzo ważna jest dla mnie relacja terapeutyczna oparta na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji. 
W swojej pracy wspieram osoby doświadczające kryzysów, zmagających się z różnego rodzaju trudnościami, zorientowanym na lepsze zrozumienie siebie, swoich potrzeb i relacji z
innymi. Prowadzę szkolenia i warsztaty rozwojowe dla nastolatków i profesjonalistów. 
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji i interwizji.