Czym jest ADHD?

ADHD, czyli Zaburzenie Deficytu Uwagi z Hiperaktywnością, to neurobiologiczne zaburzenie rozwijające się w dzieciństwie, które często trwa przez całe życie. Charakteryzuje się trudnościami w koncentracji, nadmierną impulsywnością oraz nadmierną aktywnością fizyczną. Osoby z ADHD mogą mieć trudności w utrzymaniu uwagi, organizowaniu zadań oraz kontrolowaniu impulsów.

Diagnozę ADHD najczęściej przeprowadza się w dzieciństwie, ale coraz częściej zgłaszają się na nią dorośli, którzy jako dzieci nie zostali właściwie zdiagnozowani, a w wieku dorosłym nadal zmagają się z trudnościami wynikającymi z ADHD.

Diagnoza ADHD w Poradni Synergia

W Poradni Synergia można wykonać diagnozę ADHD u dorosłych oraz u dzieci. Przeprowadza ją mgr Dominika Bolek. Diagnoza odbywa się w czasie kilku spotkań, podczas których przeprowadzany jest wywiad oraz odpowiednie testy, które następnie są omawiane. Na koniec specjalistka sugeruje dalsze postępowanie. Aby podjąć leczenie farmakologiczne, należy zgłosić się do psychiatry.

Cena diagnozy ADHD u dorosłych wynosi 800 zł, a u dzieci – 1200 zł. Zachęcamy do umówienia się telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.