Psychoterapia

psychoterapia terapia terapeuta psychoterapeuta warszawa bielany synergia

Psychoterapia jest to forma oddziaływania, która polega na zamierzonym zastosowaniu metod klinicznych i zabiegów interpersonalnych, pochodzących z udowodnionych naukowo twierdzeń nauk psychologicznych. Psychoterapia ma za zadanie modyfikować zachowania, emocje i inne właściwości osobiste na takie, które wydają się pożądane przez uczestników/czki procesu. Jest to metoda leczenia osób, u których rozpoznano zaburzenia zdrowia psychicznego. Sposób na poprawę komfortu klienta/ki przez “naprawienie” niechcianych mechanizmów, które powstały wskutek negatywnych doświadczeń.

Zazwyczaj jest ona dłuższa i bardziej wnikliwa niż poradnictwo psychologiczne, ma określone ramy i narzędzia. Osoby mogące prowadzić psychoterapię muszą ukończyć szkołę psychoterapii w wybranym przez siebie nurcie. Zespół SYNERGII składa się z osób kształcących się przede wszystkim w nurcie psychodynamicznym, ale mamy również specjalistów i specjalistki pracujące w ramach terapii poznawczo-behawioralnej.

Ciekawą formą terapii traumy jest np. terapia EMDR, którą od niedawna oferujemy.  EMDR jest to psychoterapia oparta na odwrażliwianiu za pomocą ruchu gałek ocznych. Jest dedykowana dla osób, które doświadczyły traumy i cierpią z powodu PTSD (zespołu stresu pourazowego).

Aby móc tytułować się psychoterapeutą lub psychoterapeutką, należy ukończyć czteroletnią szkołę psychoterapii. W niektórych nurtach, po ukończeniu drugiego roku szkolenia, można już tytułować się psychoterapeutą w trakcie certyfikacji.  W Polsce szkoły psychoterapii podlegają kontroli z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ono je akredytuje.

Psychoterapia jest uznaną medycznie metodą leczenia zaburzeń psychicznych i różni się od poradnictwa psychologicznego, które jest przeznaczone dla osób, które nie mają zaburzeń psychicznych. Psychoterapia zakłada kontrakt i regularne spotkania, czasami określa się też czas trwania terapii. W poradnictwie psychologicznym spotkania mogą odbywać się w krótkim okresie czasu i zakładają oddziaływania na rzecz aktualnych problemów i kryzysów u danej osoby.