Doradztwo zawodowe

Doradca zawodowy zarówno udziela pomocy w osiąganiu celów zawodowych w trakcie kariery, jak również w wyborze odpowiedniej ścieżki na początku drogi. Spotkania mogą odbywać się w formie grupowej lub indywidualnej. W swojej pracy uwzględnia sytuację życiową klienta a także sytuacje na rynku pracy oraz możliwości edukacyjne. Dzięki specjalistycznym narzędziom pomaga klientowi lepiej zrozumieć samego siebie. Udziela wsparcia przy doborze zawodu i szkoły uwzględniając zasoby jakie posiada klient. Wspomaga także przystosowanie do obecnego zatrudnienia, aby być jeszcze skuteczniejszym w swoim zawodzie. Zaznajamia klienta z możliwościami zawodowymi na rynku pracy oraz sposobami komunikowania się z pracodawcą.

Wspólnie możecie poznać Twoje mocne strony i ustalić co zrobić, aby osiągnąć sukces, niezależnie w jakim miejscu swojego życia aktualnie jesteś.

Bibliografia:

Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Księgarnia PWN, Warszawa 2007.

Udostępnij nas!

Dietetyk Warszawa

To, jak skonstruowany jest nasz jadłospis wpływać może nie tylko na wygląd czy kondycję, ale również nasze samopoczucie. Wsparcie dietetyka będzie kluczowe w wypracowaniu zdrowych nawyków żywieniowych, wyeliminowaniu szkodliwych przyzwyczajeń oraz zbalansowaniu posiłków pod względem ilości dostarczanych organizmowi składników odżywczych i indywidualnego zapotrzebowania energetycznego.

Poradnictwo dietetyczne w poradni Synergia w Warszawie oparte jest na najnowszej wiedzy i wynikach badań naukowych. Polega na dostosowaniu sposobu żywienia do potrzeb klienta i, na podstawie informacji od niego uzyskanych, dobraniu najbardziej optymalnego sposobu odżywiania. Porady dietetyczne mogą również wspomagać leczenie chorób (m. in. autoimmunologicznych), zdrowa redukcja lub zwiększenie masy ciała, właściwe żywienie dzieci, młodzieży i dorosłych, a także indywidualne ustalenie najlepszej diety w oparciu o monitorowanie makro- i mikroskładników. Poradnictwo dietetyczne będzie również niezbędne w przypadku osób uprawiających sport – w połączeniu z właściwie dobranym jadłospisem, odpowiednia suplementacja pomoże w poprawieniu kondycji i osiąganiu zadowalających wyników.

Ważne jest precyzyjne określenie, jaki cel ma klient oraz jak szybko chce go osiągnąć. Na początek potrzebne będą informacje takie jak stan zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych, dotychczasowe nawyki żywieniowe, ewentualne alergie pokarmowe, a także ogólne założenia, których klient chce się trzymać (dieta wegetariańska, wegańska, inne).

Udostępnij nas!

Psychoterapia

Psychoterapia jest to forma oddziaływania, która polega na zamierzonym zastosowaniu metod klinicznych i zabiegów interpersonalnych, pochodzących z udowodnionych naukowo twierdzeń nauk psychologicznych. Psychoterapia ma za zadanie modyfikować zachowania, emocje i inne właściwości osobiste na takie, które wydają się pożądane przez uczestników/czki procesu. Jest to metoda leczenia osób, u których rozpoznano zaburzenia zdrowia psychicznego. Sposób na poprawę komfortu klienta/ki przez „naprawienie” niechcianych mechanizmów, które powstały wskutek negatywnych doświadczeń.

Zazwyczaj jest ona dłuższa i bardziej wnikliwa niż poradnictwo psychologiczne, ma określone ramy i narzędzia. Osoby mogące prowadzić psychoterapię muszą ukończyć szkołę psychoterapii w wybranym przez siebie nurcie.

Udostępnij nas!

Poradnictwo seksuologiczne

Seksuologia oferuje ludziom wiedzę z zakresu rozwoju psychoseksualnego (od strony biologicznej, psychologicznej i społecznej), znaczenia wychowania seksualnego i wczesnodziecięcych traum dla funkcjonowania seksualnego osoby dorosłej, norm i patologii w seksualności. Pomocy seksuologicznej szukają osoby odczuwające trudności z:

-brakiem lub utratą potrzeb seksualnych,

-bolesnym przeżywaniem stosunków płciowych,

-awersją i lękiem przed seksem, zajściem w ciążę, kontaktami intymnymi,

-zaakceptowaniem swojej orientacji seksualnej,

-niezgodnością między tożsamością płciową a tą nadaną przy urodzeniu,

-nudą i brakiem urozmaiceń w życiu seksualnym,

-nietypowymi fantazjami i upodobaniami łóżkowymi,

-kłopotami z płodnością, niepłodnością.

Na wizytę u seksuologa/żki warto wybrać się, gdy trudności w obszarze seksualności utrudniają pożycie seksualne. Jeżeli do tej pory mogłaś/mogłeś uprawiać seks, który przynosił Ci satysfakcję, a teraz z jakiegoś powodu nie jest to możliwe – jest to wyraźny sygnał, że nadszedł czas, aby poszukać profesjonalnej pomocy. Podczas konsultacji zostanie ustalone, jaka forma pomocy będzie dla Ciebie odpowiednia. W przypadku zalecenia terapii, spotkania będą się odbywać co tydzień, praca będzie oparta o kontakt terapeutyczny i będzie dążyć do ustąpienia objawów zaburzenia, dysfunkcji. W poradnictwie seksuologicznym możesz spodziewać się pracy psychologicznej i psychoedukacyjnej, która pomoże Ci lepiej zrozumieć siebie, swoje potrzeby seksualne, ale także rozwiązać trudności w tym obszarze.

Udostępnij nas!

Psycholog Warszawa

Poradnictwo psychologiczne w literaturze specjalistycznej definiuje się jako formę pomocy oferowaną osobom doświadczających trudności życiowych, kłopotów przystosowawczych i kryzysów rozwojowych. Pacjent otrzymuje wsparcie w znalezieniu potencjalnych sposobów rozwiązania swoich problemów. Porady psychologiczne przeznaczone są dla osób, które odczuwają emocjonalny dyskomfort, potrzebują pomocy w sposobach komunikowania się i radzenia sobie z trudnościami, lub chcą podnieść swoją samoocenę. Wsparcie w formie doraźnej, krótkiej konsultacji ma na celu poprawienie jakości życia i rozwiązanie bieżących trudności.
Poradnictwo uwzględnia również promocję dobrostanu mentalnego. Odwołuje się przede wszystkim do koncepcji pozytywnego zdrowia psychicznego, odnosi się do mocnych stron i zasobów osoby do radzenia sobie z trudnościami życiowymi i wyzwaniami rozwojowymi.

Doświadczanie różnych objawów zaburzeń zdrowia psychicznego nie musi wcale oznaczać choroby. Czasem jest to wynik chwilowych trudności w realizacji potrzeb i zadań stawianych sobie przez każdego z nas. Tym, co zniechęca do podjęcia konkretnych działań jest często pewne napiętnowanie społeczne – o tematach dotyczących zdrowia psychicznego nie mówi się otwarcie, uznaje się je za dość wstydliwe tabu. Czasami w procesie osiągania dobrostanu wystarczająca może się okazać pomoc specjalisty, która ułatwi korzystanie z własnych, posiadanych już zasobów.

Pacjenci naszej poradni w Warszawie zawsze mogą liczyć na wsparcie dostosowane do ich potrzeb.

Udostępnij nas!

Psycholog dziecięcy w poradni Synergia

W poradni Synergia przyjmuje pani psycholog dziecięca Angelika Kiełczewska, która doświadczenie  zdobywa na wielu szkoleniach i kursach oraz w pracy z dziećmi w przedszkolu. Prowadzi zajęcia grupowe wspierające rozwój społeczny, ale też indywidualne (rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracja, motoryka mała etc.). Prowadzi też zajęcia bajkoterapii oraz poradnictwo psychologiczne dla rodziców i opiekunów.

Często w terapii dzieci warto spojrzeć na rodzinę jako system – dziecko jako  członek takiego systemu oddziaływuje na niego, jak i doznaje wpływu każdego z jego członków. Dlatego tak ważne jest przyjrzenie się relacjom i porozmawianie z rodzicami, opiekunami, jak i rodzeństwem małego pacjenta. Na pierwszej wizycie z dzieckiem zawsze konieczna jest obecność opiekuna prawnego, a dalsze postępowanie zależne jest od wielu czynników i jest ustalane wspólnie z psychologiem.

Bajkoterapia to metoda, którą wykorzystuje się do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Bajkoterapia jest wykorzystywana w pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia ze strony osób trzecich. Realizuje się ją poprzez czytanie dzieciom, bądź ich samodzielną lekturę właściwej dla danego problemu opowieści terapeutycznej. Wśród bajek terapeutycznych można wyszczególnić takie grupy jak bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne oraz relaksacyjne. Każda z nich dedykowana jest dzieciom z innymi problemami.

Udostępnij nas!