Diagnoza ADHD u dorosłych – przebieg i wskazówki

diagnoza adhd u dorosłych

ADHD nie jest stanem, który dotyczy jedynie dzieci. Z trudnościami wynikającymi z ADHD borykają się także osoby dorosłe, które coraz częściej decydują się na diagnostykę w tym kierunku. Diagnoza ADHD u dorosłych jest przeprowadzana przez różne ośrodki i różnych specjalistów.

Do tej pory ADHD diagnozowano głównie u dzieci, bowiem jego pierwsze symptomy można zaobserwować między 6 a 9 rokiem życia. Jest jedna spora grupa osób dorosłych, u których objawy ADHD w wieku dziecięcym zostały przeoczone lub niewłaściwie zdiagnozowane.

Jak rozpoznać ADHD u dorosłych?

Zdiagnozowanie ADHD u dorosłych może być trudne, ponieważ objawy mogą się różnić w zależności od osoby. Najczęstsze objawy ADHD to:

 • nadmierna ruchliwość lub brak koordynacji ruchowej;
 • problemy z koncentracją i uwagą;
 • impulsywność;
 • nadmierna aktywność fizyczna;
 • niepokój i nadmierna energia.
diagnoza adhd u dorosłych warszawa

W praktyce, osoby z ADHD mogą doświadczać m.in. następujących trudności:

 • częste przerywanie innym ludziom podczas rozmowy;
 • częste zapominanie o rzeczach lub ich gubienie;
 • nadmierna impulsywność;
 • nadmierna aktywność fizyczna;
 • trudności w planowaniu i organizacji czasu;
 • częste problemy ze współpracą z innymi ludźmi;
 • trudności ze zmianami w planach i schematach dnia codziennego.
 • napady złości, problemy z komunikacją np. w związku
 • poczucie niewykorzystywania w pełni własnego potencjału.

Osoba z ADHD może często zmieniać ścieżkę zawodową i/lub mieć trudność z ukończeniem studiów, co mimo umiejętności i potencjału intelektualnego może przekładać się na trudną sytuację materialną czy zawodową.

Jak leczy się ADHD u osób dorosłych?

W przypadku ADHD u osób dorosłych, leczenie może obejmować psychoterapię, leczenie farmakologiczne lub obie te metody.

Psychoterapia pomaga pacjentom radzić sobie ze swoimi objawami. Spotkania z psychoterapeutą mogą przede wszystkim pomóc w budowaniu i podnoszeniu samooceny, która bardzo często jest obniżona u osób z ADHD.

Ponadto na terapii pacjenci mogą uczyć się strategii radzenia sobie z impulsywnością, agresją, czy nadpobudliwością. Leki z kolei sprzyjają poprawie funkcji poznawczych i produktywności u pacjentów ze zdiagnozowanym ADHD.

Diagnoza ADHD u dorosłych: przebieg

Wiele osób zastanawia się, kto diagnozuje ADHD u dorosłych, a więc do kogo mają się zwrócić o pomoc. Można się zgłosić do psychologa, który przeprowadza procedurę opiniowania.

W wyniku wywiadu i testów specjalista przygotowuje opinię, z którą osoba może zostać skierowana do lekarza psychiatry w celu kontynuacji diagnozowania i ewentualnego podjęcia leczenia farmakologicznego.

adhd diagnoza u dorosłych cena

Pierwsze spotkanie – wywiad

Podczas pierwszego spotkania psycholog zbiera informacje na temat aktualnego funkcjonowania pacjenta oraz trudności występujących we wcześniejszych etapach życia. Podczas wywiadu pacjent usłyszy także pytanie o swoją dotychczasową historię leczenia.

W czasie pierwszego spotkania jest także czas na omówienie wszelkich pytań lub wątpliwości, z którymi zgłasza się pacjent.

Drugie spotkanie – diagnostyka w oparciu o testy psychologiczne

Podczas drugiego spotkania psycholog przeprowadza z pacjentem, pacjentką wywiad-kwestionariusz diagnostyczny DIVA-5, który opiera się na międzynarodowej klasyfikacji chorób. 

Pacjent dostanie do wypełnienia test MMPI®-2, który jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości. Test można wypełnić online.

Podczas tej części procesu diagnostycznego psycholog może użyć również innych narzędzi dopasowanych do trudności danego pacjenta. O doborze narzędzi diagnostycznych do konkretnych pacjentów decyduje psycholog.

Zastosowanie testów psychologicznych ułatwia ocenę funkcjonowania pacjenta i wspomaga w ewentualnym potwierdzeniu, bądź wykluczeniu szeregu innych zaburzeń, które mogą być błędnie oceniane jako ADHD.

Trzecie spotkanie – omówienie opinii

Podczas ostatniego spotkania psycholog omawia z pacjentem proces oraz jego wynik. Pacjent, pacjentka otrzymuje sporządzoną opinię psychologiczną, w której zawarte są informacje dotyczące oceny jego funkcjonowania.

W trakcie spotkania podsumowującego psycholog wyjaśnia wszelkie wątpliwości, odpowiada na pytania, a także wskazuje kierunki dalszego postępowania.

Z opinią wystawioną przez psychologa można zgłosić się do lekarza psychiatry w celu otrzymania oficjalnej diagnozy klinicznej niezbędnej do wdrożenia leczenia farmakologicznego.

Test psychologiczny umożliwia ocenę funkcjonowania pacjenta, pacjentki i wykluczenie szeregu innych zaburzeń, z którymi można było pomylić nadpobudliwość psychoruchową. 

Diagnoza ADHD dorosłych w Poradni Psychologicznej Synergia

Pełną diagnozę ADHD u dorosłych oferuje również Poradnia Psychologiczna Synergia. Diagnozę przeprowadza mgr Marta Walczak-Augustyn, specjalizująca się w pracy z osobami nieneurotypowymi.

Ile kosztuje diagnoza ADHD u dorosłych?

Całkowity koszt diagnozy to 1050 zł i składa się ona z następujących etapów:

 1. Konsultacja wstępna z wywiadem psychologicznym
 2. Test diagnostyczny przeprowadzany stacjonarnie (ok. 2 h)
 3. Kolejny test diagnostyczny przeprowadzany zdalnie lub stacjonarnie
 4. Spotkanie podsumowujące z prezentacją wyników diagnozy i dalszymi zaleceniami

W Poradni Psychologicznej Synergia przyjmuje również psychiatra, z którym w razie potrzeby nasi pacjenci mogą kontynuować współpracę.

Diagnoza ADHD u dorosłych: FAQ

Jak diagnozuje się ADHD u dorosłych?

Procedura diagnozy składa się najczęściej z trzech etapów. Pierwszym jest wstępna konsultacja i wywiad. Następnie wykonuje się testy diagnostyczne DIVA- 5 i MMPI®-2. Pierwszy z nich trzeba wykonać stacjonarnie w poradni. Trzecie spotkanie to omówienie wyników i przedstawienie diagnozy oraz dalszych zaleceń.

Jak leczy się ADHD u dorosłych?

Główne metody to leczenie farmakologiczne i psychoterapia, które można stosować razem lub oddzielnie. W Poradni Synergia po uzyskaniu diagnozy stwierdzającej ADHD możesz skorzystać z konsultacji z psychiatrą, który przepisze odpowiednie leki.

Ile kosztuje diagnoza ADHD u dorosłych?

W Poradni Synergia pełna procedura diagnostyczna, wraz z konsultacją, testami i omówieniem wyników kosztuje 1050 zł.

5/5 - (5 votes)