Karty metaforyczne

Metaforyczne karty – skuteczne narzędzie, które pomaga spojrzeć w naszą podświadomość. Metaforyczne karty asocjacyjne (w skrócie MAC) to zestaw zdjęć wielkości karty do gry lub pocztówki przedstawiających ludzi, ich interakcje, sytuacje życiowe, krajobrazy, zwierzęta, przedmioty gospodarstwa domowego, obrazy abstrakcyjne. Prezentowane na nich obrazy stają się widzialną metaforą naszych wartości, lęków, pragnień lub są skojarzone z naszym wewnętrznym doświadczeniem. Liczy się nie znaczenie pierwotnie implikowane w obrazie, ale emocjonalna reakcja jednostki na obraz, który ma. Co więcej, każdy może zobaczyć i poczuć coś własnego. Tak więc MAC powstaje z głębi naszej podświadomości przez samskary – nieświadome wrażenia, które determinują naszą reakcję na pewne sytuacje życiowe.

Inną nazwą MAC są karty terapeutyczne, ponieważ pomagają uleczyć naszą podświadomość . Kiedy ktoś zagląda do metaforycznej mapy, w rzeczywistości podróżuje przez swoje muzeum wewnętrzne. Na przykład patrzy na zdjęcie przedstawiające płaczące dziecko, które rodzi w nim pewną pamięć – może to być sytuacja, w której on sam był uczestnikiem, a może coś, co się nie wydarzyło, ale w jakiś sposób na niego wpłynęło. W każdym razie w jego osobistym muzeum znajduje się podobna ekspozycja, a nawet kilka, a kiedy spojrzy na kartę, „ożywają”. Karty metaforyczne mają również inne nazwy, a każda z opcji ma prawo istnieć: Karty asocjacyjne – karty wywołują różne skojarzenia u osoby z jej życia, doświadczenia, które aktualizują uczucia i problemy; Karty projekcyjne – interpretacja karty jest zawsze indywidualna, każda osoba widzi dokładnie to, co w pewien sposób odzwierciedla jej wewnętrzne uczucia; Metaforyczne karty asocjacyjne (zwane też w skrócie MAC) nie są nowym kierunkiem w psychologii, nie są metodą projekcyjną, są skutecznym i wszechstronnym narzędziem, wsparciem, narzędziem wizualnym w pracy psycholożki. Karty metaforyczne – asystenci na różnych etapach pracy terapeutycznej.

Korzyści ze stosowania kart to między innymi:

1. Pomoc w nawiązaniu kontaktu z klientem_tką.

2. Usuwanie barier, oporów.

3. Apel do podświadomości.

4. Aktualizacja problemów.

5. Wyszukiwanie nowych rozwiązań problemu

Kartami w swojej codziennej pracy posługuje się nasza specjalistka mgr Elena Petriv.

https://new.poradnia-synergia.pl/olena-petriv/