Psychodrama, jako metoda pracy

Psychodrama to psychoterapetyczna metoda, która pozwala na leczenie, diagnozowanie różnego rodzaju dysfunkcji psychologicznych. Tą technika pracy terapeutycznej zazwyczaj stosuje się ją podczas terapii grupowej. Psychodrama to świadomie zainspirowane improwizacje dramatyczne, a także spontaniczne przedstawienia sceniczne. W pierwszym przypadku psychodrama służy rozpoznawaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych, a w drugim ma na celu demaskację oraz powtórne przeżycie interpersonalnych i wewnętrznych konfliktów.

Procedura psychodramatyczna podzielona jest na trzy etapy. Pierwszy z nich to rozgrzewka, czyli elementy arteterapii muzyczno-ruchowej oraz ćwiczenia pantomimiczne. Drugi etap nazywany głównym to odgrywanie konkretnych ról w specjalnie zainscenizowanych sytuacjach. Trzecij etap to omówienie odgrywanej roli oraz związane z nią spostrzeżenia. Taka forma terapii pozwala na przepracowanie niektórych życiowych trudności w bezpiecznych warunkach sesji terapeutycznej. Psychodrama ma na celu ujawnienie, poznanie i przepracowanie często nie uświadamianych motywów, postaw, tendencji, trudności i zahamowań manifestujących się w różnych sytuacjach interpersonalnych.

Psychodrama jest metodą bardzo skuteczną. Pozwala ona na odtworzenie pewnych sytuacji z przeszłości i odreagowanie ich. Poza tym umożliwia ona poprawę relacji pacjenta z innymi ludźmi i daje mu możliwość trenowania skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów. Dzięki psychodramie pacjent ma prawo do obrony własnego stanowiska i może zaprezentować pewne nieuświadomione sobie wcześniej przeżycia emocjonalne.

Psychodramę w swojej pracy klinicznej używa nasza specjalistka mgr Elenę Petriv.