TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH

terapia skoncentrowana na rozwiązaniach tsr terapia psychoterapia poradnia psychologiczna synergia warszawa mokotów

            Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, czyli w skrócie TSR (sollution focused brief therapy) dedykowana jest klientom i klientkom, osobom które chcą aktywnie uczestniczyć we własnej terapii poprzez samodzielne wyznaczanie celów oraz ocenę postępów terapii. W podejściu tym to właśnie klientka / klient uważani są za osoby eksperckie od własnego życia, natomiast terapeuta lub terapeutka za aktywną uczestniczkę procesu tworzenia zmiany w życiu osoby zwracającej się po pomoc, poprzez poszukiwanie rozwiązań dla istniejących problemów. Tym samym jest to terapia ustrukturalizowana, która nie prowadzi jednak do postawienia diagnozy czy łamania oporu klientki / klienta, a do poszukiwania tego “co się sprawdza” i “co pomaga” oraz szukania sposobów rozszerzania powyższych działań na inne płaszczyzny i momenty życia osoby.

Szukanie momentów “kiedy było dobrze”, oraz odpowiedź na pytanie – co robić, aby je podtrzymywać i rozwijać, jest główną zasadą pracy w tym nurcie. Uważa się, że właśnie wydobywanie i wzmacnianie w procesie terapii tych mocnych stron daje szansę na osiągnięcie sukcesu terapeutycznego. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest ciągle nakierowana na teraźniejszość i przyszłość. Jeśli eksploruje się doświadczenia z przeszłości, zawsze robione jest to we wspomnianej wyżej perspektywie. Czas trwania terapii nie jest ściśle określony. Nie ma tutaj mowy o zakładaniu z góry, jak długo i ile razy trzeba się spotkać z terapeutką. Terapeutka ma jednak obowiązek pracować z klientką lub klientem tak, aby czas trwania terapii był jak najkrótszy (ang. brief – krótki, zwięzły) w stosunku do ich możliwości w osiąganiu celu terapii. W praktyce oznacza to, że ilość spotkań najczęściej nie przekracza 10, a często jest jeszcze mniejsza. Przy czym okres pomiędzy pierwszym, a ostatnim spotkaniem może wynosić wiele miesięcy. Terapia TSR jest podejściem uniwersalnym dla wielu problemów zgłaszanych przez osoby, bez względu na ich rodzaj i stopień nasilenia.

            W naszej poradni terapią TSR zajmuje się mgr Aleksandra Plewka – psycholog i seksuolog, która ukończyła I i II stopień terapii TSR oraz posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi oraz parami w tym nurcie zdobywane w Stowarzyszeniu Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia.