Seksuologia, jako nauka i kiedy warto umówić się na wizytę.

seksuologia warszawa seksuolog psycholog bielany synergia

Seksuologia jest nauką, jednak przed udaniem się do seksuologa/seksuolożki warto rozeznać się w specyfice takich usług, jak i kwalifikacjach, które posiadają osoby z takim wykształceniem. W poradni Synergia w Warszawie oferujemy poradnictwo seksuologiczne, zarówno u seksuologa, jak i seksuolożki. Są to osoby z podstawowym wykształceniem psychologicznym, które uzyskały w seksuologii specjalizację i/lub kontynuowały naukę na studiach podyplomowych z tej tematyki.

Seksuologia zajmuje się seksualnością człowieka. Tę dziedzinę nauki można podzielić również na mniejsze podgrupy, czyli seksuologię kliniczną, rozwojową i społeczną. W seksuologii klinicznej mieszczą się poradnictwo i terapia seksuologiczna – usługi oferowane przez naszą poradnię.

Seksuologia jest nauką interdyscyplinarną, która łączy w sobie wiadomości z innych dziedzin wiedzy, głównie psychologii i medycyny, ale też antropologii, biologii i socjologii. Aby móc tytułować się mianem seksuologa, potrzebne jest podstawowe wykształcenie medyczne lub psychologiczne. Tutaj zaczyna się ważne rozróżnienie: lekarz-seksuolog to osoba po studiach lekarskich, która posiada uprawnienia do badania fizykalnego oraz przepisywania leków. Najczęściej lekarzem-seksuologiem zostaje osoba po takich specjalizacjach, jak psychiatria, ginekologia, czy endokrynologia.

Psycholog-seksuolog jest osobą, która po pięcioletnich studiach magisterskich z psychologii ukończyła również dwuletnie studium podyplomowe z seksuologii, ale też osoba, która studia psychologiczne skończyła ze specjalnością w seksuologii klinicznej. Do tytułowania się mianem seksuologa klinicznego upoważnia natomiast certyfikat wydawany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. W naszej poradni Dominik Haak i Marta Płonecka posiadają uprawnienia do: posługiwania się specyficznymi metodami i narzędziami diagnostycznymi i terapeutycznymi, diagnozowania zaburzeń seksualnych, edukacji seksualnej, ale także terapii zarówno indywidualnej, jak i dla par. Mogą również sporządzać ekspertyzy sądowe, które są potrzebne na przykład osobom transpłciowym przy sądowym uzgodnieniu płci.

Seksuologia oferuje ludziom wiedzę z zakresu rozwoju psychoseksualnego (od strony biologicznej, psychologicznej i społecznej), znaczenia wychowania seksualnego i wczesnodziecięcych traum dla funkcjonowania seksualnego osoby dorosłej, norm i patologii w seksualności. Pomocy seksuologicznej szukają osoby odczuwające trudności z:

-brakiem lub utratą potrzeb seksualnych,

-bolesnym przeżywaniem stosunków płciowych,

-awersją i lękiem przed seksem, zajściem w ciążę, kontaktami intymnymi,

-zaakceptowaniem swojej orientacji seksualnej,

-niezgodnością między tożsamością płciową a tą nadaną przy urodzeniu,

-nudą i brakiem urozmaiceń w życiu seksualnym,

-nietypowymi fantazjami i upodobaniami łóżkowymi,

-kłopotami z płodnością, niepłodnością.

Na wizytę u seksuologa warto wybrać się, gdy trudności w obszarze seksualności utrudniają pożycie seksualne. Jeżeli do tej pory mogłaś/mogłeś uprawiać seks, który przynosił Ci satysfakcję, a teraz z jakiegoś powodu nie jest to możliwe – jest to wyraźny sygnał, że nadszedł czas, aby poszukać profesjonalnej pomocy. Również, jeśli Twoje problemy istnieją odkąd pamiętasz, warto się z nimi rozprawić i dać sobie szansę na poprawę jakości życia. Podczas konsultacji zostanie ustalone, jaka forma pomocy będzie dla Ciebie odpowiednia. W przypadku zalecenia terapii, spotkania będą się odbywać co tydzień, praca będzie oparta o kontakt terapeutyczny i będzie dążyć do ustąpienia objawów zaburzenia, dysfunkcji. W poradnictwie seksuologicznym możesz spodziewać się pracy psychologicznej i psychoedukacyjnej, która pomoże Ci lepiej zrozumieć siebie, swoje potrzeby seksualne, ale także rozwiązać trudności w tym obszarze.

Pamiętaj, że seksuolog/seksuolożka to osoba, przed którą nie ma powodów do wstydu. Z naszych domów rodzinnych wynosimy różnego rodzaju tabu, w tym językowe – skąd często pochodzą nasze kłopoty z odpowiednim komunikowaniem się. W poradni Synergia podchodzimy do każdej osoby z szacunkiem i otwartością – u nas możesz się otworzyć i być sobą, Twoje fantazje i potrzeby na pewno nas nie zdziwią, ani nie zszokują.